STARE VOZAČKE DOZVOLE VAŽE DO 10. JUNA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, u članu 351, predviđa da postojeće vozačke dozvole važe do isteka roka važenja naznačenog u vozačkoj dozvoli a najkasnije do 5 godina od stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno, do 10. juna 2014. godine.
Za izdavanje vozačke dozvole potrebno je priložiti:
1. vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
2. važeću ličnu kartu na uvid;
3. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
4. dokaz o plaćenoj naknadi
od 255,00 dinara, primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, svrha: izrada vozačke dozvole,
od 621,00 dinara, primalac: MUP R Srbije – PU u Somboru, svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole i
670,00 dinara, primalac: Budžet RS, svrha: R.A.T.

Prilikom zamene vozačkih dozvola, programski sistem omogućava pruzimanje biometrijskih podataka građana koji imaju biometrijske lične karte ili putne isprave. Članom 6 stav 4 Pravilnika o vozačkim dozvolama propisano je da se fotografija i potpis podnosioca zahteva mogu, uz njegovu saglasnost, preuzeti i iz elektronske baze biometrijskih podataka lica.

Prilikom zamene vozačkih dozvola na starim obrascima za nove vozačke dozvole, stranka nije u obavezi da uz zahtev priloži uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, osim u slučajevima propisanim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Članom 185 Zakona je propisano da se vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje na rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina života – na rok važenja od najviše pet godina, prema nalazu i mišljenju datom u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti. Iz navedenog proizilazi da su sva lica koja su navršila 65 i više godina života u obavezi da, uz zahtev za zamenu vozačke dozvole, prilože i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima.

U drugim slučajevima podnosilac zahteva za zamenu vozačke dozvole ima obavezu da uz zahtev priloži i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima samo ukoliko je njegova zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilima bila vremenski ograničena prethodnim uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima.

Policijska uprava u Somboru uložiće napore da odgovarajućom organizacijom i preraspodelom kadrova predupredi gužve i omogući građanima da lakše i brže ostvare pravo na izradu ličnih dokumenata. Od utorka, 18. februara, šalter za izradu vozačkih dozvola u Somboru, radiće u dve smene, od 08,00 – 19,30 časova.

O svim eventualnim promenama, povodom zamene vozačkih dozvola na starom obrascu, građani će biti blagovremeno obavešteni.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *