STARAČKOM DOMU U APATINU SERTIFIKAT KVALITETA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Dom za stare i penzionere Apatin ispunio je zahteve i nakon inicijalne sertifikacione provere prema zahtevima standarda ISO 9001 od strane BUREAU VERITAS D.O.O. potvrđeno je da za obim sertifikacije SMESTAJ, ISHRANA I NEGA ODRASLIH I STARIH LICA ispunjava međunarodni standard.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Burea Veritas je svetski lider u tesiranju, inspekciji i sertifikaciji (TIC) koji pruža visoko kvalitetne usluge svojim klijentima koji moraju ispunjavati sve zahtevnije kriterijume vezane za kvalitet, bezbednost, zaštitu životne sredine i društvenu odgovornost.

-Raduje nas da iz godine u godinu podižemo kvalitet naših usluga. I ova provera je pokazala da sa pravom uz ime naše ustanove idu i standardi kvaliteta. Za predstavnika rukovodstva za kvalitet naše ustanove imenovana je ekonomistkinja Jelena Radaković -, izjavila je Slađana Živkov, direktorica ove ustanove.

Nakon 10 meseci usklađivanja i ulaganja, Dom za stare i penzionere Apatin će ubuduće u svom svakodnevnom radu sa korisnicima sprovoditi standard ISO 9001, dok će se u kuhinji primenjivati strogi standard bezbednosti u procesu proizvodnje hrane. Ustanova je implementirala i HACCP I ISO 9001, oba standarda koji garatuju kvalitet i bezbednost. Pored toga, oni su preduslov za učešće na konkursima Fondova Evropske unije.

Pred zaposlenima u Domu za stare i penzionere Apatin u budućnosti je velika odgovornost na primeni i održavanju standarda. Taj proces biće kontrolisan i ocenjivan svake godine.

Izvor-Dom za stare i penzionere, Apatin