Sanja Ožegović: NE KLEVEĆI „IMA DA TI PORASTE NOS“

APATIN BLOG DANI SA SANJOM VESTI

Pljuvanje na društvenim mrežama očigledno uzima maha. Pomno pratim mesecima ovaj fenomen. (Primili se ljudi na rijaliti, šta da se radi) E, ukoliko imate problem sa nasilnicima ove vrste, trebalo bi da znate da je kleveta zabranjena u bilo kom obliku, a podložna sankcionisanju mnogo lakše, ako o istoj ostane podatak što je slučaj sa društvenim mrežama. Tuđa privatnost nije vaša stvar, ma koliko bi vi želeli da jeste. Pre svega je nepristojno “ispirati usta” bez da “virnemo” u sopstveni život, a i besmisleno. Izvrgnuvši druge poruzi, nećemo biti ni bolji, a ni uspešniji.

“Kleveta se definiše kao iznošenje ili pronošenje nečeg neistinitog o nekoj osobi. Na Internetu se javlja na društvenim mrežama kojima je relativno lako i brzo doći do publike, ali poznati su i slučajevi kada su izrađene čitave prezentacije koje sadrže lažne informacije o nekoj osobi (takozvani osvetnički sajtovi — revenge sites).
Isto kao što je slučaj sa uvredom, u našem pravu ne postoji razlika između ovog oblika uznemiravanja „u životu“, novinama ili na internetu: za sankciju je potreban jedino uslov da to što se iznosi ili pronosi „može škoditi časti ili ugledu“. Gonjenje se, takođe, preduzima po privatnoj tužbi.”