РЕКРЕАТИВЦИ НА СКУТЕРИМА ИГНОРИШУ ЗАБРАНУ КРЕТАЊА И НЕПРИЛАГОЂЕНОМ БРЗИНОМ ВОЗЕ КРОЗ РУКАВАЦ И ЗИМОВНИК

APATIN HRONIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

Иако је још 2015. године Скупштини општине Апатин донела одлуку о забрани угрожавања пловног пута рукавца реке Дунав (стационажа 0+350км до 0+750км), након чега су постављени и саобраћајни знакови забране, скоро се ништа није променило. Овај водени простор и даље користе купачи, наутичари и рекреативци који кроз рукавац возе неприлагођеном брзином. Појединим возачима простор између спољних понтона и обале полуострва представља идеалан правац за развијање брзине ка Дунаву.

ЈП марина „Апатин“ се дуги низ година сусреће са овим проблемом. То је посебно изражено у периодима летњих дана и викенда. Из тог разлога је 2015. године затражено од Скупштине општине Апатин доношење одлуке о забрани. Уз молбу је достављена и пратећа документација којом се објашњава проблематика са којом се запослени и корисници у марини „Апатин“ суочавају. Између осталог, у њој пише да пролазак неприлагођеном брзином воденим површинама рукавца и зимовника угрожава безбедност домаћих и иностраних пловила, опреме која се налази у акваторији марине, пловила која улазе у рукавац, али и и безбедност самих починилаца дела. Рукавац реке Дунав представља пловни пут који служи за потребе бродоградилишта, марине и зимовника. Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл.гласник РС 18/2015) чланом 4. тачком 34. пловни пут је дефинисан као део воденог пута прописане дубине, ширине и других техничких карактеристика, који је уређен, обележен и безбедан за пловидбу, те је забрањено његово угрожавање. Рукавац реке Дунав проглашен је 15. децембра 2015. године међународним зимовником те се на основу члана 21. Став 2. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама морају испунити услови за безбедан боравак пловила у њима.

Скупштина општине Апатин је 28. децембра 2015. године донела Допуну Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама реке Дунав (рукавац-зимовник) којој у члану 1. пише: У Одлуци о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама реке Дунав (рукавац-зимовник), Сл. Лист општине Апатин бр.11/ 2002, 2/2003 и 15/2008; у члану 13. додаје се став 3. који гласи: “Строго је забрањено купање и задржавање пловила за рекреацију и риболов у зони марине „Апатин“  у делу рукавца између спољних понтона марине „Апатин“ и обале полуострва.“

Свих ових година ова одлука и забрана се не поштују. Из разговора са власницима сплавова постављених у рукавцу сазнајемо да неретко долази и до сукоба, непријатних сцена између њих и возача скутера који често овај водени простор користе за обуку на пловилима или да искушавају машине и тестирају брзину. Преко рукавца је постављена и сајла која брани прилазак глисера и скутера градској плажи у летњим данима, али се и она у већини случајева игнорише.

Из ЈП марина „Апатин“ аплелују на власнике скутера и глисера да смање брзину и поштују одлуке о забрани, јер ће уз помоћ полиције у наредном периоду контрола бити појачана, а  прекршиоци санкционисани.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.