PRODUŽEN ROK PRIJAVA ZA OBUKU ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA

APATIN EKONOMIJA SRBIJA VESTI VOJVODINA

Novosadski humanitarni centar u periodu od 20. septembra do 31. oktobra organizuje petodnevne obuke za stanovnike opština Apatin i Kula koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla. Prednost u odabiru polaznika obuka biće data mladima od 15 do 30 godina starosti i osobama ženskog pola, bez obzira na starost. Najuspešniji polaznici će imati priliku da se, posle obuke, sa svojom poslovnom idejom prijave za bespovratna novčana sredstva namenjena preduzetnicima.

Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće na obukama iz:
– Organske proizvodnje hrane (petodnevna obuka o tome kako se proizvodi hrana po organskim principima, šta sve može da se proizvodi na organski način i koji su preduslovi potrebni, koji su osnovni principi organske i bio-proizvodnje, kakav je zakonski okvir za bavljenje ovim poslom, i dr.)

-Razvoja lokalnog turizma (petodnevna obuka o pokretanju sopstvenog posla u oblasti ruralnog turizma, eko-turizma, kulturnog turizma, o proizvodima seoskog turizma, hrani i gastronomiji, i dr.)

-Pružanja usluga pomoći u kući starim licima (akreditovana obuka o pokretanju sopstvenog posla u oblasti pomoći starim licima, socijalnoj zaštita starih, pružanju usluga pomoći u kući i osnovne kućne nege, veština komunikacije sa starim osobama i dr.).

Pored teorijske nastave, biće organizovana i poseta nekom od lokalnih preduzetnika koji se uspešno bave poslovima vezanim za temu obuke.

Obuka se organizuje u okviru SEED step 2 programa (Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja), koji ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu.

Učešće na obuci je BESPLATNO za polaznike; sve troškove pokriva Novosadski humanitarni centar.

Kako da se prijavite?
Zainteresovani treba da pošalju ispunjen prijavni obrazac (u prilogu ovog poziva) e-mailom na adresu: mira.nshc@gmail.com, ili faksom na broj: 021 / 423-021 021 / 423-024, ili poštom na adresu:

Novosadski humanitarni centar, Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad
(Na koverti naznačiti: PRIJAVA ZA SEED OBUKU)

Rok za podnošenje prijava je 17. septembar 2017.

NSHC će obavestiti sve podnosioce o rezultatima odabira do kraja septembra 2017.
Za dodatne informacije, možete se obratiti e-mailom na adresu: mira.nshc@gmail.com ili pozvati na telefon: 021/423-024, 021/423-021 ili 069/25260-11 radnim danom od 8 do 16 sati.