PRILIKA ZA MLADE KREATIVNE APATINCE ZA SARADNJU SA OKC

KULTURA

Opštinski Kulturni centar poziva na saradnju zainteresovane mlade Apatince koji su kreativni i bave se muzikom. Dobro došli su svi mladi muzičari, solisti i vokalno-instrumentalni sastavi, koji komponuju i izvode muziku različitih muzičkih pravaca, sa željom da se neguje originalno pisana – autorska muzika. Opštinski Kulturni Centar pruža materijalne i tehničke pogodnosti koje mogu biti korišćene, a mladi izvođači dobijaju priliku da pokažu svoje umeće svirajući koncerte koji se mogu održavati u Domu kulture (kontakt telefon za zainteresovane je 773 – 588).