POZIV ZA KORISNIKE DEČIJEG DODATKA DA PREDAJU ŠKOLSKE POTVRDE DO KRAJA SEPTEMBRA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Korisnici dečijeg dodatka u Apatinu, čija su deca na redovnom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obavezu da službi dečijeg dodatka dostave školske potvrde za školsku 2017/2018. godinu. Školske potvrde, uz važeće rešenje o pravu na dečji dodatak, dostavljaju se u zgradu opštine Apatin, kancelarija broj 6 u prizemlju zgrade. Rok za dostavljanje dokumenata je 30. Septembar 2017 godine. Korisnici prava na dečji dodatak  imaju obavezu da prijave svaku promenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava u roku od 15 dana od nastale promene, a to podrazumeva i prestanak školovanja deteta. Pravo na dečji dodatak ostvaruje dete do navršenih 19. godina života ako ima status učenika na redovnom školovanju.