POLICIJA U SVILOJEVU KOD PREDSEDNIKA LOVAČKOG UDRUŽENJA PRONAŠLA ŽIVE I PREPARIRANE ZAŠTIĆENE VRSTE

APATIN HRONIKA VESTI

Predsednik lovačke sekcije “Jastreb” iz Svilojeva A. H. nezakonito je u svojoj porodičnoj kući držao žive i preparirane jedinke strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, javlja Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje je i prijavilo sumnje pokrajinskoj inspekciji.

Postupajući po prijavi Društva, pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine, ornitolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i policija iz Apatina otkrili su ove jedinke.

U porodičnoj kući A. H. je, osim tri žive jedinke divlje guske, pronađeno i 11 prepariranih strogo zaštićenih i zaštićenih životinja: divlja mačka, vidra, dve jedinke lasice, slepi miš, divlja guska, kobac, šumska šljuka, kukavica, zeba i drozd borovnjak.

Policija je u kući pronašla i od osumnjičenog zaplenila i 10 pušaka.

Inspekcija za zaštitu životne sredine privremeno je oduzela žive i preparirane jedinke ptica i sisara i pokrenula postupak pred nadležnim sudom.

Žive jedinke divljih gusaka imale su potkresano perje na desnom krilu kako ne bi mogle da lete, pa su predate Prihvatilištu za divlje životinje Zoološkog vrta “Palić” na brigu i oporavak.

“Umesto da lovci budu branitelji prirode, sve češće nailazimo na one koji svesno krše zakone. Zabrinjavajuće je i to što je u ataru Svilojeva od 2014. do danas otrovano 70 jedinki zaštićenih ptica, od kojih 25 orlova belorepana, jedan orao krstaš i 15 mišara, a da lovci nikoga nisu osumnjičili, niti pronašli u vršenju nezakonitih radnji”, kaže Slobodan Knežević iz DZPPS.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane da prijave sve slučajeve ugrožavanja ptica i prirode i time pomognu napore da se očuva zajedničko prirodno bogatstvo.

Izvor-021.rs