ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ТРОШКОВЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

APATIN DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у овој години планира 30 милиона динара за биомедицински потпомогнуту оплодњу за друго, треће, четврто и свако наредно дете, чиме се реализује одлука Покрајинске скупштине о праву на суфинансирање ових трошкова.
Оглас важи целе године, а парови захтев за суфинансирање подносе на писарници Покрајинске владе или слањем документације и захтева поштом, на адресу Секретаријата.

Право на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење (БМПО) у износу од 200.000 динара једнократно може да оствари породица, односно парови, за услуге у здравственим установама које имају важећу дозволу издату од стране здравствене инспекције Министарства здравља.

Ово право могу да остваре брачни односно ванбрачни партнери, који имају најмање једно живо заједничко дете или дете које припада једном од партнера, када жена нема више од 44 године старости и када подносиоци захтева имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине, најмање годину дана од дана позитивног мишљења Стручне комисије БМПО Клиничког центра Војводине у Новом Саду, наведено је у јавном огласу.

Како би се остварило право на суфинансирање трошкова, парови морају да прикупе документацију у којој је извод из матичне књиге венчаних или изјава о ванбрачној заједници коју оверава јавни бележник. За оба партнера је потребно и уверење о пребивалишту на територији АП Војводине од надлежног МУП, најмање непрекидно годину дана до дана позитивног мишљења Стручне комисије за вантелесну оплодњу (ВТО).

Такође, у докуметацији треба да буде и извод из матичне књиге рођених за живу децу, фотокопије личних карата оба партнера, позитивно мишљење Стручне комисије за ВТО, уверење од надлежног МУП, ако се тачна адреса пребивалишта разликује од оне у личној карти, као и фотокопија валидног документа о броју текућег рачуна једног од партнера на који ће бити уплаћен новац.

Корисници су дужни да о свакој промени пребивалишта и боравка обавесте Комисију за БМПО Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у року од осам дана од дана промене пребивалишта, односно боравишта.

Сви који испуњавају услове за остваривање овог права, захтев са документацијом могу да предају на писарници Покрајинске владе или да захтев пошаљу поштом на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком за Комисију за БМПО.

Детаљније информације могу да се добију телефоном, на бројеве 021/452-371 и 021/452-339, као и на интернет страници Секретаријата.

На основу поднетих захтева и приложене документације, Секретаријат ће доделити средства, у складу са одлуком у јавном огласу и расположивим средствима покрајинског буџета за 2019. годину.

Извор: ицо.рс

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.