PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PDV-a TRAJE DO SEDAMNAESTOG FEBRUARA

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Poreska uprava objavila je da se do 17. februara mogu podneti zahtevi za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. Zahtevi se mogu podneti nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Poreska uprava je podsetila da je povećan iznos PDV-a koji se refundira za oko 1.100 dinara, kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja.

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može se ostvariti do iznosa od 73.847,52 dinara.

Da bi se ostvarilo pravo, uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 1.012.766 dinara.

Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 24.686.171 dinara.