POČELA SA RADOM APATINSKA MREŽA UČENIČKIH PARLAMENATA

APATIN DRUŠTVO VESTI

U toku ove jeseni Centar za kulturu i obrazovanje Sonta inicirao je formiranje mreže učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola na teritoriji apatinske opštine. Umrežavanje učeničkih parlamenata predviđeno je Akcionim planom za mlade AP Vojvodine 2015-2020, opšti cilj 5.3 Unaprediti aktivizam mladih u obrazovnim ustanovama kroz rad učeničkih i studentskih parlamenata, a predviđeno je i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Najpre je, nakon zajedničkih pripremnih sastanaka sa učenicima i zaposlenima u školama, u septembru realizovana radionica sa ciljem senzibilisanja zaposlenih u obrazovanju za rad sa učeničkihm parlamentima. Radionici su prisustvovali koordinatori parlamenata i stručni saradnici u školama i tom prilikom su se bavili izazovima u radu parlamenata.

Nakon toga, realizovana je i radionica za učenike – predstavnike učeničkih parlamenata. Tom prilikom oni su osnaženi za formiranje mreže i realizaciju zajedničkih aktivnosti, što se i desilo nakon toga.

Apatinska mreža učeničkih parlamenata sada funkcioniše kao neformalna grupa mladih i realizovala je prve zajedničke aktivnosti na kojima je napravljen dogovor o radu, plan aktivnosti i drugo. Učenici u svojim školama pripremaju prezentacije mreže za ostale đake, kao i sportske aktivnosti. Trenutno se sastanci održavaju jednom nedeljno u prostorijama OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Apatinu, a sve aktivnosti možete prati na njihovom instagram profilu https://www.instagram.com/_amup_/.

Projekat Apatinska mreža učeničkih parlamenata realizovan je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

radionica u novembru