PENZIONERSKE KARTICE ZA SVE PENZIONERE

IZBOR IZ ŠTAMPE SRBIJA VESTI

Svi sadašnji, kao i svi budući penzioneri, postaće vlasnici penzionerskih kartica čija je izrada u toku.

Novi dokument izdavaće Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i on će služiti za dokazivanje penzionerskog statusa. Do sada su za to korišćeni penzioni čekovi na kojima se nalaze i lični podaci.

-Kartice stižu vrlo brzo, u toku je njihova izrada. Sadržaće minimalan broj ličnih podataka potrebnih za dokazivanja statusa penzionera, to jest samo ime i prezime, naziv filijale i broj kartice. Koristiće se umesto penzionog čeka, koji je pored imena i prezimena vlasnika sadržavao i visinu penzije i adresu osobe. Uvođenjem novih kartica lični podaci svakog penzionera biće zaštićeni -najavio je Zoran Đorđević, ministar za rad i socijalna pitanja.

Kartice će penzioneri preuzimati u filijalama Fonda PIO, a onima koji primaju penziju kod kuće, poštar će doneti i ovaj dokument. Prema rečima ministra, penzioneri neće plaćati izradu kartice, kao ni poštarinu. On je najavio da će svi budući penzioneri kartice dobijati uz rešenje o penzionisanju.

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da je dobro što će ove kartice sadržati minimalan broj ličnih podataka.

– Na ovaj način otklonila bi se bilo kakva potreba za izdavanjem posebnih personalizovanih dokumenata od strane lokalnih samouprava, koje u praksi dovode do nezakonite obrade podataka – smatra Šabić.

Autor: Politika