OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE „FRANC ŠPAJZER“

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

U Apatinu je osnovano novo ekološko udruženje pod nazivom “Udruženje ljubitelja prirode Franc Špajzer” koje je za ovu priliku organizovalo druženje za sve ljubitelje prirode. Uz brojne posetioce izložbenog prosotora na kome su se nalazili štandovi sa cvećem, kućnim ljubimcima, proizvodima narodne radinosti, predstavljeno je i formirani azil-jezera  za posebnu vrstu crveno i žutouhih kornjača. Održana su i predavanja stručnjaka na  teme vezane za biljni i životinsjki svet. Predavači su bili iz Novog Sada Ivan Kovač, inače rođen u Kupusini, Stefan Nedović, Momčilo Stajić, Dejan Pralica, Veljko Cvetićanin.

Boris Mašić-OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER"

Boris Mašić, jedan od inicijatora za osnivanje ovog ekološkog udruženja, objašnjava da je ideja da Udruženje ljubitelja prirode ponese naziv Franc Špajzer ujedno pokušaj da se ovaj u svetu nauke poznat Apatinac “izvuče” iz zaborava. Špajzer je naime, kaže Mašić, bio ne samo katolički sveštenik koji je službovao u Kaloči, već prvenstveno biolog koji je sakupio impozantnu zbirku od 50.000 vrsta insekata, od kojih 10 do njegovog otkrića nisu bili poznati, i u svetskoj stručnoj literaturi nose njegovo ime.   Mašić je pozvao sve Apatince, ljubitelje prirode da se svi zajedno okupe, zajednički rade, za dobrobit grada, očuvanja životne sredine, edukacije dece, druženja, da bi zajednički činili pravo ekološko jezgro.

Ivan Kovač-OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER"

Ivan Kovač, rođeni Kupusinac, veterinar koji živi u Novom Sadu posebno je istako azil-jezero za kornjače.Crvenouhe i žutouhe kornjače  su invazivna vrsta poreklom iz Amerike. Sada je trgovina crvenouhom kornjačama kod nas zabranjena radi ekološke ravnoteže koju one kao agresivna vrsta narušavaju na uštrb autohtonih kornjača. Nekada su ih ljudi kupovali u pet-šopovima, a kada odrastu za pet godina, zahtevaju posebne uslove,  a vlasnici ih tada nesavesno iz akvarijuma puštaju u prirodu-objasnio je Kovač.

Boris Mašić-OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" Ivan Kovač-OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" azil za kornjače-OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" Ivan Kovač-OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER" OSNOVANO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "FRANC ŠPAJZER"