ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE – SVI SEKTORI U PRIPRAVNOSTI

DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je sednicu, kojom je predsedavao komandant Štaba i potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević. Na sednici su razmatrana aktuelna dešavanja na teritoriji AP Vojvodine, uslovljena ekstremno niskim temperaturama i ledenim danima.

Pokrajinski štab za vanredne situacije je konstatovao da su na teritoriji AP Vojvodine u punoj pripravnosti svi sektori koji su uključeni u sistem spasavanja ljudi i zaštitu imovine u vanrednim okolnostima. Sve nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu i spremne su da, ukoliko za to bude potrebe, preduzmu sve operativne mere iz svoje nadležnosti, u skladu sa upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na rekama i drugim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine je 9. januara ove godine uvedena redovna odbrana od poplava i zagušenja ledom. Svi akteri iz operativnog plana redovne odbrane od poplava i zagušenja ledom su u pripravnosti i dežurstvu. Prati se situacija na 735 kilometara na svim vodotocima: Dunavu, Savi, Tisi i na kanalima sistema Dunav-Tisa-Dunav. Na snazi je mera zabrana plovidbe. U toku jučerašnjeg dana, probijeni su ledeni čepovi na Savi kod Sremske Mitrovice i na Dunavu kod Novog Sada.

Pokrajinski štab za vanredne situacije pozvao je štabove iz svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine da prate stanje i da budu u pripravnosti za slučaj da je potrebno reagovati u vanrednim situacijama, kao i da o svojim aktivnostima izveštavaju Pokrajinski štab. U slučaju nastanka bilo kakvih problema u lokalnim samoupravama, Pokrajinski štab će im, kako je naglašeno, u svakom trenutku biti na raspolaganju sa svim svojim kapacitetima.

Istovremeno, Štab je zadužio i pokrajinske sekretarijate da sektorski prate stanje kako bi mogli da, ukoliko za to bude potrebe, preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

O aktuelnim dešavanjima vezanim sa ekstremno niske temperature i, o do sada, preduzetim merama, izveštaje su podneli načelnik Pokrajinskog štaba za vanredne situacije Boban Stevanović, inače zamenik načelnika Sektora za vanredne siruacije MUP Srbije, direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i direktorka JP „Vojvodinašume“ Marta Takač.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Vojske Srbije.