ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Na današnjoj sednici Opštinskog veća većnici su usvojili Predlog odluke o izmeni odluke o osnivanju Centra za socijalni rad, Predlog rešenja o postavljanju Jelene Ićitović za načelnicu opštinske uprave na mandatni period od pet godina i Predlog odluke o odbijanju žalbi na Rešenja komisije o dodeli paketa građevinskog materijala za Janješ Rajka, Rodić Snežane, Ciganović Gojka, Mudrinić Đure i Dukić Željka iz Apatina.

Većnici su usvojili i Predlog odluke o sklapanju vansudskog poravnanja i isplate naknade štete nastale ujedom pasa lutalica sa Oršož Adamom, Dudaš Nikolom, Milunović Katalin, Molnar Gizelomi Farkaš Zoranom u ukupnom iznosu od 216 000 dinara,  o čemu je na sednici kao izvestilac govorio rukovodilac odeljenja za Opštu upravu, Miro Nerlović.

Fono Miro Nerlović

Opštinsko veće je dalo saglasnost SAT-Traktu iz Bačke Topole na izgradnju kablovsko-distributivnog sistema u Svilojevu nadzemnim putem, na stubovima Elektrodistribucije, pod uslovom da ova dva preduzeća međusobnim ugovorom definišu prava i način korišćenja. U zaključku se SAT-Trakt obavezuje da tamo gde nije moguće kablove postaviti nadzemno, to uradim pod zemljom uz saglasnost nadležnih organa urbanizma i na način kako to organi odrede. O ovoj odluci članove Veća je izvestio Nikola Kuga ispred odeljenja za Urbanizam i građevinarstvo.

Fono Nikola Kuga