ODRŽANA 20. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Odbornici Skupštine opštine Apatin na današnjoj 20. sednici su doneli odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2018. godinu, kao i izmene i dopune odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin. Ovom odlukom je omogućeno preuzimanje dela zaposlenih iz JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin nakon njegovog gašenja. Iz istog razloga je usvojen predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JKP „Naš dom“ Apatin. Delatnost je proširena na razradu građevinskih projekata, arhitektonsku delatnost i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje a usvojene su Prve izmene i dopune programa poslovanja JKP „Naš dom“ za 2018. godinu.

Po pitanju izmena i dopuna odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Naš dom“ Apatin, kao i prvih izmena i dopuna programa poslovanja JKP „Naš dom“ za 2018. godinu odbornike je izvestio Nedeljko Bračika, vd direktora ovog preduzeća. Odbornici su većinom glasova usvojili izmene odluke o osnivanju Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin, a takođe i izmenu Statuta Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin.

FONO Nedeljko Bračika

 

Na današnjoj sednici je doneta odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin, a odbornici su većinom glasova usvojili i odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin.

Na sednici SO Apatin donet je predlog rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin neizgrađenog građevinskog zemljišta, kat. parcela br. 2022 i 2005 k.o. Apatin,„Lidl Srbija“ kao i predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu opštine Apatin putem poklona nepokretnosti koja je upisana u list nepokretnosti br. 553 k.o. Apatin, poklonodavca vlasnika PD „Delta Real Estate“ d.o.o. iz Beograda.