ODRŽANA 20 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN , ODBORNICI RASPRAVLJALI O BUDŽETU

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA POLITIKA SOMBOR SRBIJA VESTI VOJVODINA

U narednoj godini opštinski budžet biće za 15,3 odsto manji od ovogodišnjeg i iznosiće 1.089.595.000 dinara.Prihodi budžeta, zajedno sa sopstvenim sredstvima iznosiće 1.118.935.474 dinara.Kako je istaknuto u bilansiranju prihoda i rashoda uvaženi su u maksimalno mogućoj meri i zahtevi korisnika sredstava kao i opredeljenja, odnosno planirana politika lokalnih vlasti.
U strukturi planiranih prihoda najznačajnije učešće i dalje imaju prihodi po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 434,5 miliona dinara, ili 39,8 odsto ukupnog budžeta.Na drugom mestu su transferi sa viših nivoa vlasti i planirano je 260 miliona ili 23,8 odsto budžeta.Od poreza na imovinu očekuje se nešto više od 144 ,a od prihoda od imovine 57 i od poreza na dobra i usluge 88,8 miliona dinara.Sredstva za plate su planirana na nivou 2014. godine s tim da su umanjena za deset procenata.Osim toga predvidjeno je, kako stoji i u uputstvu nadležnog ministarstva, od 1. jula 2015 godine broj zaposlenih će se smanjiti za pet procenata a već umanjene zarade umanjiće se za dodatnih 2,5 odsto a ta sredstva biće usmerena na otpremnine.Prema Zakonu o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji maksimalan broj zaposlenih u apatinskoj opštini je 136 na neodredjeno i 14 na odredjeno vreme.Iz sredstava za plate se obezbedjuje za 90 zaposlenih u Opštinskoj upravi na neodredjeno vreme i osam zaposlenih na odredjeno vreme, za 25 zaposlenih u ustanovama kulture, za 69 u predškolskoj ustanovi i 18 u Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju.Troškovi putovanja i specjalizovane usluge umanjeni su za 15,29 odsto u odnosu na 2014. godinu.
Opštinski budžet za 2015. godinu usvojen je većinom glasova.Protiv su glasali odbornici Pokreta za Apatin Milan Dražić i SNS.Dražić je ,osim ostalog istakao, da se iz budžeta vidi da nema prave koncepcije razvoja opštine i da se mnogo toga finansira iako je sve manje sredstava.Posebno je istakao da se finansiraju čak 59 sportska kluba iako nem podataka ko u tim klubovima trenira kao i da manifestacije poput Ribarskih večeri, Ličke olimpijade, dočeka Nove godine ne bi trebalo finansirati iz opštinske kase nego da se nadju sponzori i oni koji će te manifestacije učiniti profitabilnima.Odgovorio je Miodrag Bakić koji je rekao da svako ima svoje mišljenje koje može slobodno izneti ali da su to dve koncepcije vidjenja stvari i da je neophodno da se mladi angažuju kako bi se se sklonili sa ulica i raznih iskušenja koja ih tamo očekuju.
Pre usvajanja budžeta za narednu godinu odbornici su usvojili i odluku o trećem rebalansu ovogodišnjeg budžeta s obzirom na to da je prihod manji za nešto više od 17 miliona dinara ili za 1,33 odsto od planiranog.
Većinom glasova odbornici Skupštine opštine su doneli i izmene Odluke o komunalnim taksama kako bi se uskladile sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.Komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, povećane su od 6,6 do 7,5 odsto.
Na sednici Skupštine opštine usvojen je i Program komasacije za katastarsku opštinuKupusina i Odluka o sprovodjenju postupka komasacije.Za ovaj posao će biti potrebno oko milion evra a sredstva će se, kako je rekao Miodrag Bakić, zamenika predsednika opštine, obezbediti iz Pokrajinskih i republičkih izvora a kao inicijalna sredstva u visini od 15 miliona dinara predvidjena su u budžetu za 2015. godinu.Kupusinci su se na referendumu izjasnili da se pokrene komasacija jer su parcele izuzetno usitnjene i na njima se ne mogu ostvariti maksimalni prinosi, a ukupno je 6.204 hektara u ovoj katastarskoj opštini. U ceo proces se krenulo jer da bi se moglo konkurisati za sredstva nephodno je da su sačinjeni svi pomenuti dokumenti koji su usvojeni na sednici.Inače, kako se očekuje, komasacija se u najboljim uslovima obezbedjivanja novca može završiti za četiri do pet godina.
Odbornici su većinom glasova prihvatili ugovor o pristupanju novog člana Slobodnoj zoni Apatin i izmenu Odluke o osnivanju Slobodne zone.Ovoj slobodnoj zoni pripojeno je i područje Brodogradilišta u Apatinu kao i prostor bivše Korpare i prostor od 270 hektara na području Odžačke opštine.Odbornik Milan Dražić je glasao i protiv ove odluke jer, kako je objasnio odžačka slobodna zona dva puta veća od apatinske koja ima 130 hektara pa će odžačka opština koja ima nešto bolji položaj u odnosu na velike centre odvući investitore.

Sednica SO Apatin, decembar 2014