ODRŽANA 19. SEDNICA SO APATIN – USVOJEN BUDŽET ZA NAREDNU GODINU

APATIN POLITIKA VESTI

Uz mnogo rasprave, glasovima većine Skupština opštine danas je usvojila budžet Opštine Apatin za narednu godinu koji je planiran u iznosu od 1.033.522.204,00 dinara.

U strukturi planiranih  prihoda, najznačajnije učešće i dalje zauzimaju prihodi po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 407.800.000,00 dinara, ili 39 % ukupnog budžeta. Drugo mesto po visini i procentu učešća u ukupnim prihodima i primanjima odnosi se na porez na imovinu, koji je planiran na nivou od 140.000.000,00 dinara ili 13 %. Transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u visini od 191.344.039,00 dinara ili 18 odsto.

U budžetu za 2018. godinu lokalna samouprava planira da uloži u kapitalne projekte 137.200,000,00 dinara. Za projekat centralnog prečistača otpadnih voda, odnosno izradu projekta predviđeno je 5 miliona dinar dok su projektovana sredstva u naredne dve godine za ovu namenu planirana u iznosu  600 miliona dinara. Odlukom o budžetu opštine Apatin za 2018. između ostalog planirana su sredstva za  završetak ulice Petefi Šandora u iznosu od 15,000,000.00, za asfaltiranje puta Kupusina Bački Monoštor 10,000,000.00, zamenu azbestno cementnih cevi u Apatinu 17,500,000.00, izgradnju jaslica 22,500,000.00 i izgradnju lifta u Domu zdravlja Apatin u iznosu od 5,000,000.00 miliona dinara.

Budžetom opštine za 2018. godinu planirana su sredstva za rad Centra za socijalni rad, socio – humanitarnih organizacija i Crvenog krsta, isplate jednokratnih pomoći, naknade za novorođene bebe iz sredstava samodoprinosa, za besplatno sahranjivanje, za prevoz đaka i studentske stipendije u ukupnom iznosu od 118.134.784,00 dinara.

Odbornici su  na današnjoj sednici usvojili odluke predlog Odluke o pokretanju likvidacije nad Javnim preduzećem za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin, pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin, godišnji program poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu i predlog programa poslovanja za 2018. godinu.

Usvojen  je program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin za 2018. godinu, predlog rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za planove i imenovani novi članovi Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin i Saveta za zdravlje opštine Apatin.