ODRŽANA 16. SEDNICA SO APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Skupština je usvojila odluku o maksiminom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu. Odluku je predložilo opštinsko veće na osnovu preporuke nadležnog ministarstva, a tiče se smanjenja za 15 radnih mesta i to 11 u opštinskoj upravi, 3 u JKP „Naš dom“ i jedan u „Marini“.
Z. Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. Godinu

Usvojen je predlog rešenja o prenosu zemljišta bez naknade sa opštine Apatin na Republiku Srbiju-lučko područje. Po zakonu lučka područja moraju biti u vlasništvu države kako bi se dalje ušlo u proceduru traženja operatera.

Predlog Odluke o izmenama Odluke o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonta utvrđen predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o pravobranilaštvu opštine Apatin kako bi se posao pravobranioca mogao obavljati i u odsustvu opštinskog pravobranioca. Od tri predloga rešenja, usvojeno je da se imenuje tročlana komisija koja će obavljati poslove pravobranilaštva u odsustvu javnog pravobranioca. Narednom tačkom je usvojeno da predsednik komisije bude Nika Petrović, a preostala dva člana Dragan Rastović i Nedeljko Vučenović.

Na sednici su usvojene izmene koje se tiču kadrovskih rešenja u školskom odbora osnovne škole za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Stevan Hristić” Apatin i nadzornom odboru Opštinskog kulturnog centra Apatin
Sednica je završena usvajanjem izmena godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2017 godinu, kao i prvih izmena posebnog programa za korišćenje sredstava iz subvencija za 2017. godinu, kao i za javno preduzeće za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.

U poslednjoj tački razmatran je i usvojen izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2016/2017 godinu, kao i na plan rada za školsku 2017/2018 godinu.

izvor: Info služba SO Apatin

16 sednica so apatin, skupstina, se (1) 16 sednica so apatin, skupstina, se (2) 16 sednica so apatin, skupstina, se (3) 16 sednica so apatin, skupstina, se (4) 16 sednica so apatin, skupstina, se (5) Dubravka Korac, 16 sednica so Apatin Nedeljko Vucenovic, sednica so Apatin Miodrag Bakic, 16 sednica so apatin Branka Bajic, 16 sednica so Apatin 16 sednica so apatin, skupstina, se (6) Slavoljub dr Strbo, 16 sednica so apatin Ilija Bursac, 16 sednica so Apatin (2) Ilija Bursac, 16 sednica so Apatin (1) Matovic , 16 sednica so apatin Branka Bajic govornica, 16 so apatin