ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

У свечаној сали СО Апатин одржана је 15. седница Скупштине општине Апатин којој је присуствовало 22 одборника. На дневном реду је било 34 тачке, а пред одборницима се нашао предлог Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину, предлог Одлуке о одређивању економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин и друго.

Исвестилац Одлуке о буџету је био др Славољуб Штрбо, начелник одељења за привреду и финансије општине Апатин.

– Одлуком о буџету општине Апатин за 2022. годину уређују се приходи, расходи и издаци буџета за наредну годину, његово извршење, коришћење сопствених прихода, као и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет, као свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна. Под А рачун прихода и примања, расхода и издатака где укупни приходи од продаје нефинансијске имовине износе 1.070.906.430,00 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.161.057.000,00 динара. Под Б рачун финансирања у коме су пренета средства из претходних година у износу од 90.15.570.00 динара. Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године, навео је Славољуб Штрбо. Он је затим навео поделу прихода и примања, расходе и издатке буџета по врстама и економској класификацији, распоред према основним наменама, као и за које ће се програме буџет користити.

Усвојен је и Извештај председника комисија за спровођење комасације у к.о. Купусина; предлог Кадровког плана Општинске управе и правобранилаштва општине Апатин за 2022. годину и измене локалних комуналних такси у коме се каже да су промењене тарифе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.

Одборници су на данашњем заседању усвојили одлуку о висини економске цене услуга у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин, као и решење о утврђивању цена услуга целодневног и полудневног боравка деце  за календарску 2022. годину.

– Економска цена услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин за календарску 2022. годину, утврђије се по детету и на месечном нивоу, и износи: за целодневни боравак-јаслице 22.310,00 динара; за целодневни боравак 19.524,00 дин; за целодневни боравак – припремни предшколски програм 13.990,00 дин; за полудневни боравак 7.810,00 дин и за полудневни боравак – припремни предшколски програм 5.600,00 динара. Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене са бројем радних дана у месецу. Ценовник услуга целодневног и полудневног боравка деце за кориснике који плаћају 20% од економске цене изгледа овако: цена целодневног боравка (јаслице) 4.460,00 динара; цена целодневног боравка (обданиште) 3.905,00 дин; цена полудневног боравка (забавиште) 1.560,00 дин; цена целодневног боравка за децу која похађају припремни предшколски програм 2.800,00 дин и цена полудневног боравка за децу која похађају припремни предшколски програм 1.120,00 динара.

Одборници су на данашњем заседању усвојили решење о разрешењу старих и именовању нових чланова Савета за здравље општине Апатин.

– У Савет за здравље општине Апатин именовани су: за председника представник локалне самоуправе за чланове Сузана Клецин, и чланови: Марија Богић, представник Удружења грађана из реда пацијената, др Јасминка Миклош, представник здравствених установа на територији општине Апатин, Радослав Богић, представник надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање и Татјана Медић, представник Завода за јавно здравље. Мандат председника и чланова Савета траје четири године.

На дневном реду 15. седнице Скупштине општине Апатин били су и предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу непокретне ствари у јавној својини општине Апатин и бројни предлози решења о отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом у својину приватних лица; затим разматрање прве измене годишњег програма пословања јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, Програм пословања за коришћење субвенцијa Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ за 2022. годину, као и  Годишњег програма пословања и посебног програма за коришћење средстава из субвенција Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2022. годину; а разматрали су и Оперативни план зимске службе општине Апатин на јавним путевима у општини Апатин за 2021/22 годину.

Усвојени су и предлози решења о образовању Штаба зимске службе Општине Апатин за 2021/2022 годину; разрешења члана Савета за образовање, културу и спорт и именовање новог; разрешења члана Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин и именовање новог; разрешења члана Школског одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта и именовцање новог; разрешење члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин и именовање новог.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *