ODRŽAN SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U SOMBORU

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

U Sportskom centru „Soko“ u Somboru,u organizaciji filijale NSZ ,juče je održan 34. Sajam zapošljavanja. Sajam su kao poseban, zbog učešća 47 poslodavaca i iskazanih potreba za više od 500 radnika, ocenili Zoran Martinović, direktor NSZ Srbije i Sekula Tanjević, direktor Filijale NSZ u Somboru.
Zamenik gradonačelnice Sombora Antonio Ratković je istakao da i lokalna samouprava sprovodeći Lokalni akcioni plan zapošljavanja pokušava da sa svoje strane smanji stopu nezaposlenosti.
– Grad Sombor u cilju smanjenja broja nezaposlenih osoba, realizuje četiri programa okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Ove godine za smanjenje broja nezaposlenih u budžetu grada izdvojili smo 28 miliona dinara koje ćemo raspodeliti kroz nekoliko programa. To su programi javnih radova za geronto usluge, program samozapošljavanja, subvencionisanje poslodavaca za otvaranje novih radnih mesta i program za obavljanje stručne prakse. Kroz navedene programe ukupno će biti zaposleno 116 osoba-kazao je Ratković.
Sekula Tanjević je istakao da su se na Sajmu tražili radnici raznih profila: administrativni radnici, diipl inženjeri mašinstva i elektrotehnike, menadžeri, obućari, pekari, vozači…
Zoran Martinović je istakao da se kroz sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja želi postići cilj koji je i Vlada Srbije postavila, a to je da se postigne takav stepen ekonomskog razvoja da svi ljudi koji žele da rade imaju mogućnost da biraju posao i da rade u uslovima koji im omogućavaju najbolje rezultate rada