NOVINE U ZDRAVSTVU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Već od sledeće godine, građani će znati koje usluge i u kom obimu će moći da dobiju u zdravstvenim ustanovama, za novac koji svakog meseca uplaćuju za zdravstveno osiguranje.

Prema nacrtu Zakona o zdravstvenom osiguranju, u Srbiji će prvi put biti definisan paket zdravstvenih usluga koje će građani dobijati iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

– Pokušali smo da definišemo novi paket tih usluga, koji će podrazumevati mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti, preglede i lečenja u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja, kao i 12 meseci nakon porođaja. U paket usluga uvršćeni su pregledi lečenje u slučaju bolesti i povrede, pa pregledi i lečenja bolesti usta i zuba. U paket će biti uključeni i lekove, medicinska rehabilitaciju, kao i medicinska sredstva – rekla je Slađana Đukić, pomoćnica ministra zdravlja.

Međutim, tačan opis koje će sve usluge građani dobiti, njihov cenovnik, kao i u kom obimu će je koristiti o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, bliže će biti definisano podzakonskim aktom, koji će se doneti na osnovu ovog zakona.

Prema sadašnjem zakonu, u Srbiji se godišnje izdvaja svega 260 evra po stanovniku za sve potrebe u zdravstvu – od lekova na recept, preko poseta lekaru do najsloženijih operacija.

Iako na papiru, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i raznim pravilnicima, osiguranici imaju veliki obim prava i usluga koje treba da dobiju u zdravstvenim ustanovama, u stvarnosti nije tako.

Oboleli od malignih bolesti u bolnicama će dobiti većinu potrebnih, skupih i najsavremenijih citostatika, ali će na zračenje često čekati i duže od četiri meseca, što nije u skladu sa medicinskim protokolima. Pregledi na ultrazvuku zakazuju se i do tri meseca unapred, a pregledi na skeneru i magnetnoj rezonanci i do šest meseci, pa se mnogi građani odlučuju da to plate iz svog džepa i odlaze na pregled kod privatnika.

Dugo se čeka i na operacije katarakte, na ortopedske intervencije ugradnje proteze kuka ili kolena, na kardiohirurške operacije ili ugradnju stenta. Mnoge specifične laboratorijske analize plaćaju se sopstvenim sredstvima.

Evo šta ulazi u obavezno zdravstveno osiguranje od 260 evra po stanovniku:

– Lekovi na recept sa Liste lekova koja se izdaje na teret RFZO

– Lekovi koji se daju pacijentima u ustanovama

– Osnovni i specijalistički pregledi

– Laboratorijske analize

– Snimanje na rendgenu, ultrazvuku, skeneru, magnetnoj rezonanci, gama nožu

– Operacije, ugradnja stentova, pejsmejkera

– Dijalize bubrežnih bolesnika

– Ugradni i potrošni sanitetski materijal, ishrana i energenti za lečenje u bolnicama

– Vakcine za decu i odrasle

– Stomatološke usluge za decu, studente i trudnice

– Dva pokušaja vantelesne oplodnje

– Ortopedska i invalidska pomagala prema pravilniku

– Troškovi bolovanja duži od 30 dana

– Upućivanje u banju na rehabilitaciju

– Upućivanje na lečenje u inostranstvo prema pravilniku i indikacijama

– Plate zaposlenih u zdravstvu

Izvor: Blic