NOVINA U APATINSKOJ MARINI

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Na inicijativu korisnika Javnog preduzeća za upravljanjem putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ na upravnu zgradu je postavljen led panel koji će korisnike marine da informiše o trenutnom vodostaju Dunava, temperaturi vazduha, kao i informacijama o vremenu i datumu.

Panel je vidljiv sa samih pontona, pa će biti koristan u informisanju kako lokalnih korisnika marine, tako i stranaca koji u nju dolaze.

izvor: info služba opštine Apatin

MARINA APATIN, JP MARINA, LED PANEL (2) MARINA APATIN, JP MARINA, LED PANEL (3)