NOVI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Javni pozivi za realizaciju programa Stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i Stručna praksa u cilju sticanja praktičnih znanja i veština za 2016. godinu su objavljeni. Novina u odnosu na prethodnu godinu je ta što po ovogodišnjem Javnom pozivu pravo učešća uz poslodavce iz privatnog sektora imaju i poslodavci iz javnog sektora i to iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Program je kao i do sada namenjen licima bez radnog iskustva u struci, a u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa opštim ili posebnim zakonom odnosno u cilju sticanja praktičnih znanja i veština za rad u struci.

Tokom stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć i troškove prevoza u mesečnom iznosu od 12.000,00 za lica sa SSS, 14.000,00 dinara za lica sa VŠS i 16.000,00 dinara za lica sa VSS.

Takođe je i dalje aktuelan Javni poziv za realizaciju programa zapošljavanja pripravnika koji se vode na evidenciji nezaposlenih, a nastanjeni su u ruralnom području. Pravo učešća imaju privatni poslodavci čije je sedište takođe u ruralnom području . Nacionalna služba za zapošljavanje refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na mesečnom nivou do 28.400,00 dinara.