NOVI IZNOS MINIMALNE NETO ZARADE PO SATU

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE SRBIJA VESTI

Za decembarske zarade koje će biti isplaćene u januaru važi novi iznos minimalne cene rada.

Od 01. januara 2017. godine iznos minimalne neto zarade po satu je 130,00 dinara.

Novi iznos primenjuje se na sve isplate zarada koje se vrše od 01. januara 2017. godine, bez obzira na period obračuna odnosno mesec za koji se zarada isplaćuje.

Za sve isplate minimalne zarade koje se vrše do 31. decembra 2016. godine, minimalna neto zarada po radnom času je 121,00 dinar.

U skladu sa tim, decembarska minimalna zarada koja se isplaćuje do 31. decembra 2016. godine iznosi 21.296,00 dinara, dok decembarska minimalna zarada koja će biti isplaćena u januaru iznosi 22.880,00 dinara.