NOVA MODERNA FABRIKA VODE U SOMBORU JOŠ NA TEHNIČKOJ PROVERI

DRUŠTVO VESTI

Nova fabrika vode u Somboru, koja je na probnom radu od avgusta prošle godine, nije otvorena do prošle godine, iako je tako bilo najavljeno. Izgradnja i opremanje su završeni i sada je  u toku tehnički prijem.
Po rečima Zdravka Sogića, direktora JKP “Vodokanal”, preduslov za puštanje u rad nove fabrike vode je formiranje nitrifikacionih bakterija u filterskim ispunama,koje eliminišu amonijak iz sirove vode. Prosečan period za dobijanje vode na taj način je oko šest meseci.-Prošla su četiri  meseca, ali dosad nije potvrđen zakonski nivo prisustva amonijaka u vodi i zbog toga fabrika nije proradila- pojašnjava Sogić.
Kada novo postrojenje  bude trajno pušteno u  rad ,kapacitet od 200 litara, sa već postojećim na izvorištu, biće ukupno 400 litara u sekundi,  i to je dovoljno za snabdevanje vodom celog grada i naseljenih mesta za dugoročni period.
Direktor “Vodokanala” tvrdi da će to omogućiti priključenje naselja na gradsku fabriku vode, s obzirom da je u većini naselja zabranjena upotreba vode za piće. Pritom je izrazio nadu da će Čonoplja uskoro biti prvo priključeno naselje.
Cevovodi do Kljajićeva i Svetozara Miletića su završeni,a snabdevanje vodom sa nove fabrike biće trajno obezbeđeno po završetku rekonstrukcije stare fabrike,po planu do kraja  godine.
Planirana izgradnja rezervoara  u Svetozar Miletiću preduslov je za izgradnju  cevovoda do Stanišića, Riđice i Aleksa Šantića.Osim toga, završen je i projekat za povezivanje Bačkog Brega, Koluta i Bačkog Monoštora na fabriku vode u Bezdanu.
Inače,dugogodišnji problem žitelja okolnih sela sa pijaćom vodom aktuelizovan je prošle godine, pošto je u analizama kvaliteta lokalnih bunara i vodovoda otkriveno prisustvo arsena. Njegova povećana koncentracija registrovana je u gotovo svim selima somborske opštine.

MILIJARDA ZA 15 SELA

ZA povezivanje svih 15 somborskih sela na izvorište  vode u Somboru treba oko milijardu dinara i ne može se sa sigurnošću precizirati kada će problem vodosnabdevawnj u selima biti konačno rešen.