NIJE SRAMOTA BITI ŽRTVA NASILJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

U Srbiji je od početka godine, do zločina u Žitištu i Knjaževcu, u porodičnom nasilju nastradalo 12 žena, a u odgovoru kako stati na put toj crnoj statistici i masovnim ubistvima stručnjaci ukazuju na važnost uloge nadležnih institucija u praćenju posle razvoda u porodicama. – Od početka godine u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno 12 žena, a od subote, računajući nove slučajeve u Žitištu i Knjaževcu, taj broj je povećan na 15 – rekla je koordinatorka Sigurne kuće Beograd Vesna Stanojević.

Porodično nasilje se, najšire gledano, može ispoljiti kao:

Fizičko nasilje: udaranje rukama, nogama ili nekim predmetom, napad oružjem (hladnim ili vatrenim, svejedno), davljenje, bacanje, tresenje, trovanje, nanošenje opekotina ili namerno nanošenje fizičkog bola ili telesnih povreda na bilo koji drugi način, ali i namerno izlaganje opasnosti.

Seksualno nasilje: prisiljavanje na seksualni odnos (silovanje), kao i bilo kakav seksualni odnos (uključujući i navođenje na njega) s detetom ili punoletnom nemoćnom osobom (osobom koja nije u stanju da shvati šta joj se dešava ili da se brani) ili iskorišćavanje maloletnika u seksualne svrhe (podvođenje, snimanje pornografskog materijala, navođenje na prisustvovanje polnom činu…). Ovde se može svrstati i samo stupanje u vanbračnu zajednicu s maloletnikom, kao i prisiljavanje na vanbračnu zajednicu od strane roditelja (usvojitelja, staratelja…), što je posebno krivično delo, a ako se time neko okoristi, može se svrstati i u ekonomsko nasilje.

Psihičko nasilje: pretnje, zastrašivanje, navođenje na samoubistvo, vređanje, omalovažavanje, ocrnjivanje, okrivljavanje bez razloga, ismevanje, ograničenje kretanja (na primer, zabrana izlaska iz kuće), zabrana komunikacije s drugim osobama, ucenjivanje, odnosno, kako kažu naši zakoni, „svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje“.

Ekonomsko nasilje: nasilno oduzimanje novca i vrednih stvari, kontrolisanje zarade i primanja, trošenje novca isključivo za zadovoljenje sopstvenih potreba, neispunjavanje obaveze izdržavanja neobezbeđenih članova porodice, zabrana članu porodice da raspolaže sopstvenim, odnosno zajedničkim prihodima, zabrana članu porodice da se zaposli i ostvari sopstvene prihode, oduzimanje sredstava rada, nametanje obaveze stalnog podnošenja detaljnih izveštaja o trošenju novca.

I sam pokušaj da se nešto od ovoga učini predstavlja nasilje.

Kakva je zaštita predviđena zakonom?

Svako fizičko, seksualno i psihičko nasilje predstavlja krivično delo (kažnjivo zatvorom, u najtežim slučajevima u trajanju i do 40 godina, ili novčanom kaznom). I neki oblici ekonomskog nasilja predstavljaju krivična dela (nasilno oduzimanje novca, stvari ili sredstava za rad, nedavanje izdržavanja, kao i sve navedeno za šta sud proceni da ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo, odnosno da predstavlja „drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje“). Osim kazne, u svim tim slučajevima mogu se odrediti mere zaštite (zabrana približavanja nasilnika žrtvi i tome slično).

Za oblike ekonomskog nasilja koji se ne mogu podvesti pod zakonsku definiciju nasilja u porodici (na primer, kada bračni partner troši novac isključivo na zadovoljenje sopstvenih potreba) mogu se pokrenuti neki drugi sudski postupci kojima će biti zaštićena prava žrtve.

Lakši oblici nasilja u porodici, kao što su svađa, vika, pa i fizički napad bez telesnih povreda, mogu biti okarakterisani kao prekršaj (narušavanje javnog reda i mira). U tom slučaju kazne su blaže (zatvorska kazna do 60 dana i novčane kazne), ali se u prekršajnom postupku žrtva može najbrže i najefikasnije zaštititi.

Od 2012 godine postoji jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu 0800 10 10 10, za pomoć ženama u situaciji nasilja. SOS telefon je dostupan svakog radnog dana od 10 do 20 sati. Poziv na ovaj broj je besplatan i sa fiksnog i sa mobilnog telefona.

SOS Vojvodina je Mreža SOS telefona za podršku ženama koje su pretrpele nasilje. Mreža je rezultat inicijative pet ženskih organizacija koje deluju na teritoriji Vojvodine i pružaju specijalizovanu podršku ženama koje su izložene nasilju, kroz usluge SOS telefona i druge vidove pomoći i podrške.

Ne zaboravite, nije sramota biti žrtva nasilja. Svako okretanje glave od očiglednih znakova da neko trpi zlostavljanje je u neku ruku saučesništvo.

Niko nije vlasnik našeg života do nas samih.

SOS telefon za Vojvodinu 0800 10 10 10