NEVOLJE ZA ZAPOSLENE I SOMBORSKI “SEVERTRANS” JER SE ODUGOVLAČI SA REORGANIZACIJOM

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na ročištu pred Privrednim sudom  u Somboru, održanom 28. aprila, po drugi put usvojen je Unapred pripremljeni plan i program reorganizacije (UNPRR) „Severtransa“. Zaposleni u ovom drštvenom  preduzeću tvrde da je „Severtrans“ ispoštovao sve rokove ovog suda kao i sve procedure, a Privredni sud ni posle 23 dana od održanog ročišta nije doneo rešenje o usvajanju UPRR, iako je direktno upoznat da je firma blokirana već deset meseci, i da je za deblokadu računa potrebno doneti rešenje i uputiti ga Narodnoj banci Srbije.

Ovakvim nezakonitim držanjem sredstava na računu oštećuju se svi poverioci „Severtransa“ , ali i radnici, jer se preduzeću onemogućuje da funkcioniše.

Ceo postupak usvajanja UPPR, traje 17 meseci, a pojedini državni organi kao da ne žele da preduzeće funkcioniše, iako ima sve mogućnosti da uspešno posluje kroz usvojeni plan. Nezadovoljni radnici sumnjaju da im je neko tokom tog perioda namerno „gurao klipove u točkove“, kao i sada.

Prošlu godinu „Severtrans“ je završio sa dobiti od 103 miliona dinara. Dok se u isto vreme Vlada i premijer Aleksandar Vučić bore za opstanak privrede i privlačenje stranih investicija, pojedini državni organi kao i Privredni apelacioni sud  u Beogradu odugovlačenjem postupka i držanjem predmeta pet meseci, iako je rok mesec dana, onemogućava rad ovog prevoznika, smatraju u preduzeću.

Oni još navode da su pojedini državni poverioci najavili da će uložiti žalbu na rešenje, iako je te iste žalbe Privredni apelacioni sud već jednom odbacio. U ranijem postupku republička Vlada je donela i zaključak u kome je navedeno da su državni poverioci dužni da kao meru UPPR subjekta privatizacije „Sevrtrans“ A.D., konvertuju svoja potraživanja u trajni ulog u kapitalu „Severtransa“. Međutim, ni jedan državni poverilac nije hteo da ispoštuje zaključak Vlade Srbije, pa se ovde pitaju kakva se poruka ovakvim ponašanjem Privrednog suda i državnih poverilaca šalje potencijalnim investitorima, ako se ne dozvoljava „Severtransu“ da nastavi sa radom, a preduzeće je minule dve godine pokazao da može uspešno da posluje. Država u “Severtransu” ima 53 odsto kapitala, a preostali deo je u vlasništvu bivših i sadašnjih radnika.

Iz Sombora za Novi Sad i Beograd “Severtrans” ima 17 polazaka, i naravno, isto toliko povarataka. Oko 90 odsto linija iz Novog Sada do Beograda  organizovano je autoputem.Tu su još linije Beograd – Zagreb , zatim linije za Nemačku, kao i linija, Sombor-Vrnjačka Banja, Soko Banja, Herceg Novi…