NESIGURNI PEŠACI I BAHATI VOZAČI

APATIN DRUŠTVO VESTI

Neretko se u Apatinu mogu videti automobili čiji vozači ne usporavaju brzinu vozila ispred pešačkog prelaza iako pešak pokazuje očiglednu nameru da zakorači na pešači prelaz ili je već stupio na isti.

Zanimalo nas je da li je ovakav način vožnje dozvoljen i da li je do bahatosti vozača ili do nedovoljne informisanosti pešaka i vozača, pa smo iz tog razloga kontaktirali Petra Rašetu, diplomiranog inženjera saobraćaja i saobraćajnog veštaka koji je u razgovoru naglasio da obaveza zaustavljanja vozila pred pešačim prelazom postoji samo u slučaju kada se ispred pešačkog nalaze deca, nemoćna ili slepa lica koja hodaju uz pomoć štapa, u suprotnom je zaustavljanje odabir i procena samog vozača.

-Odnos vozača prema pešacima je definisan zakonom o bezbednosti saobraćaja na putu. Precizno je definisano, kada vozač prilazi pešačkom prelazu mora da vozi brzinom gde će moći da predvidi kretanje pešaka i po potrebi zaustavi vozilo i propusti pešaka. Obaveza obaveznog zaustavljanja na pešačkom prelazu postoji samo u slučaju kada se ispred pešačkog nalaze deca, nemoćna ili slepa lica koja hodaju uz pomoć štapa. Vozač je samo tada obavezan da zaustavi vozilo, u suprotnom nije, ali je dužan da izvrši propuštanje pešaka ili prilagodi brzinu kretanja što je isključivo odabir samog vozača rekao je Rašeta za naš sajt i radio.

Članom 99. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima definisane su obaveze vozača prema pešacima i jasno je navedeno koja radnja predstavlja prekršaj.

Kako stoji u ovom članu zakona, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.