NE GOVORITE MI KAKO BI TREBALO DA SE OSEĆAM

APATIN BLOG DANI SA SANJOM

Šta će nama “smak sveta” u vidu neke podivljale komete koja hrli prema planeti Zemlji, kad imamo same sebe? Divljaci koji nisu uznapredovali niti malo otkako su toljagu i pećinu zamenili modernom tehnologijom. Ljudski rod je valjda “odslužio” svoje. Ili samo treba da se napravi ravnoteža, pa nestajemo sa lica zemlje. Masovno. I opet mrzimo, ne prepoznajući znakove koje svakodnevno dobijamo. Ljuta sam. I stid me je. Svakog nepoštovanja ljudskog života. Međusobnog optuživanja zbog različitosti. Hejterskog stava dok nevini gube glavu. N e v i n i. U ludilu koje je nastupilo, život gube uglavnom oni koji nisu izazvali ono što se upravo događa. I neka mi niko ne govori da bi trebalo da se osećam drugačije. Ja u vašu mržnju ne diram, samo je se stidim. A vi kako hoćete, na volju vam.