NASTAVLJA SE TRETMAN LARVI KOMARACA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na teritoriji Opštine Apatin, narednih dana nastavlja se tretman suzbijanja lavri komaraca koliko to vremenske prilike budu dozvoljavale.

Larve se tretirane sa zemlje i to na kanalima, jezerima i barama u Apatinu, Sonti, Kupusini, Banji Junaković i Svilojevu, a na ukupnoj površini od 70 hektara.

Tretman vrši preduzeće Eko-san d.o.o. iz Novog Sada, koje je ovlašćeno od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za ovu vrstu usluge.