MIGRANTI SVE ČEŠĆA SLIKA U APATINU- GRAĐANI ZABRINUTI

APATIN POLITIKA VESTI

Ako je suditi po broju objava na društvenim mrežama i izjavama očevidaca, a u nedostatku zvaničnih podataka, broj migranata koji je ove godine stigao do Apatina veći je nego prethodnih godina. Samo na jučerašnju informaciju koja se odnosila na grupu od 40 Pakistanaca koji su pokušali preplivati Dunav i preći granicu sa Hrvatskom javilo se više od stotine građana iz Apatina, Sombora, Bačkog Monoštora i Bezdana koji su izneli svoja skorašnja iskustva ali i stavove o ovim pridošlicama.Migranti 1, viđenje Migranti 1, viđenje 4 Migranti 1, viđenje 5

Iako smo do sada bili pravi primer kako treba prihvatati migrante, pokazali humanost i omogućili im priliku da bez većih problema nastave put ka Zapadnoj Evropi, zatvaranje mađarske granice i situacija u kojoj se oni moraju zadržati neko vreme u našoj zemlji pokazuje se neodrživom a društvo postaje sve više neprijateljski nastrojeno prema njima.

Razlog za to su jezičke i kulturološke razlike, mali i nedovoljni kapaciteti prihvatnih centara ali i aktivnosti krijumčara ljudima koji nekontrolisano dovoze migrante u mala pogranična mesta, kako bi ilegalnim putem prešli u Hrvatsku ili Mađarsku. Migranti se u ovim mestima sukobljavaju sa lokalnim stanovništvom, kradu čamce kako bi prelazili Dunav i kanale, ulaze i u prazne vikendice meštana, a iza sebe ostavljaju i uništen nameštaj, koji koriste za loženje vatre.

Migranti 1, viđenje 2Migranti 1, viđenje 3

Jučerašnji pokušaj grupe Pakistanaca da pređu granicu kod Apatina osujetila je pogranična policija, koja ih je nakon provere ispratila na putu do Sombora i dalje prema mađarskoj granici. Ova grupa je odbila da koristi autobuski prevoz, jer prema njihovim rečima nisu imali dovoljno novca za to. Uz oskudnu garderobu i iznurena lica, mogle su se videti i unutrašnje automobilske gume koje bi, pretpostavlja se, trebale poslužiti za savladavanje vodenih prepreka.

Da novopridošle grupe nemaju novca potvrđuju i najnoviji podaci srpskih bezbednosnih službi koji kažu da kroz Srbiju sada prolazi klasa siromašnih migranata, koji i kad su krenuli na put nisu imali dovoljno novca za osnovne potrebe. Među njima je dosta onih koji su na put krenuli sa drogom, posebno hašišom koji je tamo dostupniji i jeftiniji i tu drogu koriste kako bi sa njom platili put do Zapadne Evrope.

Migranti Apatin, kolona kod Kučke

Iako je “balkanska ruta”, na kojoj se nalaze Makedonija, Srbija, Hrvatska, Madjarska i Slovenija, zbog pooštrenih kontrola i zatvaranje granica za potražioce azila na proputovanju trebala biti zatvorena, najnoviji podaci i slučajevi poput jučerašnjeg, govore drugačije. Većina tražioca azila u Zapadnoj Evropi i ove godine ušla je putem koji bi zapravo trebalo da je zatvoren a kao osnovni razlog se navodi ozbiljno delovanje profesionalnih krijumčara koji omogućavaju tranzit preko Balkana.

https://www.radiodunav.com/migranti-pokusali-preko-zaledenog-dunava-preci-granicu-kod-apatina/

1 thought on “MIGRANTI SVE ČEŠĆA SLIKA U APATINU- GRAĐANI ZABRINUTI

Comments are closed.