MANJI OPŠTINSKI BUDŽET – ODRŽANA 29 SEDNICA SO APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Planirani prihod opštinskog budžeta za narednu godinu je milijardu 81 milion 746 hiljada dinara, što je za 1,9 odsto manje u odnosu na plan za ovu godinu koji je utvrdjen drugim rebalansom.Najznačajnije učešće u prihodima i nadalje ima porez na dohodak, dobit i kapitalne dobiti, više od 37 odsto.Od poreza na imovinu planirano je da se ostvari nešto više od 205 miliona dinara ili 18,9 odsto ukupnog prihoda budžeta.Transferi sa drugih nivoa vlasti planirani su u visini od 194 miliona dinara.Kada je reč o potrošnji ona je predvidjena u okvirima koji su postojali ove budžetske godine s tim da je ukalkulisano i povećanje zarada za odredjene kategorije zaposlenih kako je to vlada i predvidela a reč je o obrazovanju, socijalnoj zaštiti za koje je vlada odobrila povećanje zarada od dva do četiri procenta, konstatovano je na sednici Skupštine opštine.

Odbornici su usvojili i odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme za svaki organizacioni oblik u apatinskoj opštini za 2015.godinu.Maksimalan broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi je 298 a trenunto ih je 325.Po toj odluci u organu opštine u buduće treba da je zaposleno 89 radnika na neodredjeno vreme, u MZ Apatin četvoro,MZ Prigrevica 10, MZ Sonta 13, u MZ Kupusina šest, u MZ Svilojevo dva, u Opštinskom kulturnom centru 10 a isto toliko i u Narodnoj biblioteci, u JP Direkcija za izgradnju 16, u Predškolskoj ustanovi Pčelica 58, u JP za upravljanje pristaništem i marinom pet, u JKP Naš dom 60, u Ustanovi za stručno osposobljavanje dva, u Turističkoj organizaciji tri, u pravobranilaštvu opštine dva.Svi organizacioni oblici koji imaju veći broj zaposlenih na neodredjeno vreme u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke moraju uskladiti svoja akta i doneti odgovarajuće odluke.Kako je rečeno na sednici za sada se pronalazi način kako da u buduće funkcioniše gerontoslužba pri Centru za socijalni rad a takodje je nelogično da se ograničava broj zaposlenih u komunalnom preduzeću jer iz opštinskog budžeta se ne daje ni dinar za plate zaposlenih.Ipak, bez obzira na to odluka vlade se mora poštovati a ona je na snazi sve do 31.decembra 2018. Godine. Nakon što sve organizacije usklade svoje sistematizacije može se preći na drugi korak a to je da se utvrdi ko odlazi u penziju, ko želi otpremninu a ko će biti proglašen za tehnološki višak.
Zbog bezbednosti kupača i plovila na inicijativu Javnog preduzeća putničko pristanište i marina Apatin usvojena je odluka kojom je strogo zabranjeno kupanje i zadržavanje plovila za rekreaciju i ribolov o zoni marine u delu rukavca izmedju spoljnih pontona marine do obale poluostrva.Podržani su i godišnji programi poslovanja javnih preduzeća Direkcija za izgradnju i preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom i javnog komunalnog preduzeća Naš dom.

S obzirom na to da je održana licitacija zemljišta u bescarinskoj zoni na kojoj je firma Kopitarna nova d.o.o. Apatin za proizvodnju i promet obuće kupila 2.000 kvadratnih metara zemljišta na kojem će graditi svoje proizvodne pogone odbornici su usvojili odlukuo o prenosu vlasništva na ovu firmu.

-Kopitarna nova d.o.o. je firma koju je osnovala slovenačka Kopitarna i koja želi da nastavi proizvodnju koju je do sada imala u somboskom Boreliju koji je u stečaju.S obzirom na to da je ovo zemljošte u bescarinskoj zoni Slovenci se nisu dugo premišljali o kupovini zemljišta a kako ističu, veoma brzo će izgraditi proizvodne pogone i zaposliti pedesetak radnika- rekao je dr Živorad Smiljanić, predsednik apatinske opštine.

Na sednici Skupštine opštine usvojena je i odluks o socijalnoj zaštiti kao i Program razvoja sporta na području opštine do 2020. Godine.

-Naša lokalna samouprava veliku pažnju poklanja sportu i to u najširem smislu te reči.Želimo da se sportom bave svi, prvnmestveno mladi i u tom smilsu se i finansira 55 klubova i grade sportski tereni i sportske hale.Da je to tako svedoči i činjenica da će sutra predsedniku dr Smiljaniću biti uručena Spartakova nagrada za životno delo- prekao je Petar Bursać, predsednik Sportskog saveza opštine.

U nastavku sednice za direktora Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih imenovan je Mirko Medić koji je i do sada obavljao ovu funkciju i koji je ponovo predložen jer se osim njeganiko drugi nije javio a i ispunjava sve potrebne uslove.Izvršene su i izmene u sastavu školskog odbora u Srednjoj gradjevinskoj i drvopreradjivbačkoj stručnoj školi kao i u izbornoj komisiji opštine i odluke vezane za uskladjivanje statuta Turističke organizacijre sa važećom zakonskim rešenjima.Takodje su usvojeni i izveštaji o sprovedenom referendumu čime su ispunjeni uslovi da se on i realizuje.

Milan Dražić, odbornik Grupe gradjana Pokret za Apatin Milan Dražić obavestio je odbornike da od 1. Januara naredne godine postaje član Pokreta socijalista Aleksandra Vulina ali da zadržava svoj mandat odbornika.

-Za sada je prerano govoriti šta će biti sa grupom gradjana ali verujem da će nastaviti svoju aktivnost pod nečijim drugim vođstvom jer nema razloga da se ugasi mojim odlaskom- rekao je Dražić odgavarajući na pitanje novinara šta će biti sa Pokretom za Apatin nakon njegovog odlaska.

29.sednica Skupštine opštine Apatin 2015 29.sednica Skupštine opštine Apatin 2015 29.sednica Skupštine opštine Apatin 2015 29.sednica Skupštine opštine Apatin 2015