KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE U SOMBORU – KROV NAD GLAVOM ZA 40 PORODICA

DRUŠTVO VESTI

Grad Sombor je nedavno potpisao sa Vladom Srbije i Komeserijatom za izbeglice ugovor o izgradnji stambenih jedinica radi rešavanje stambenih potreba  izbeglica davanjem u zakup, sa mogućnošću kupovine.
Reč je o 30 stanova, dok je deset  namenjeno  za zbrinjavanje socijalno ugroženih izbeglicama.
Grad je obezbedio lokaciju i prateće  dozvole, a stanovi će nakon izgradnje preći u vlasništvo lokalne samouprave.
– To je samo jedan u nizu koraka kojim Republička vlada i lokalna samouprava pokušavaju da reše status ove grupe sugrađana-rekao je Saša Todorović ,gradonačelnik Sombora.
Po rečima Zlatka Milićevića, poverenika Komeserijata za izbeglice u ovom gradu, rok za izgradnju je 18 meseci.On je dodao su rokovi za podnošenje prijava kratki, i da je konkurs otvoren do 12.februara.
Prijave sa dokumentacijom podnose se u Uslužnom centru Gradske uprave.Sve informacije o kriterijumima i načinu bodovanja zainteresovani mogu dobiti u povereništvu Komeserijata,Grašalkovićeva palata, ili na tel 025/ 415-839.