JKP NAŠ DOM DELI KANTE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Javno komunalno preduzeće “Naš Dom” iz Apatina će u subotu 5. decembra 2015. godine sa početkom od 7 sati vršiti podelu kanti za odlaganje komunalnog otpada.

Kante zapremine 120 litara dostaviće se u domaćinstva korisniku komunalnih usluga koji nema dug veći od 2000 dinara i to sledećim redom:

1. Stevana Sremca
2. Svetog Nikole
3. Vojvode Putnika
4. Nikole Pašića
5. Vase Pelagića
6. Laze Kostića
7. Josifa Pančića
8. Ive Lole Ribara
9. Pivarska