JKP „NAŠ DOM“ APATIN- OČISTITE DIMNJAKE NA VREME

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Oni koji se tokom zime greju na čvrsto gorivo i pripremaju za predstojeću grejnu sezonu, pored nabavke ogreva moraju obaviti još jedan od poslova pre prvih hladnih dana, to je čišćenje dimnjaka. Stručnjaci preporučuju da se dimovodi čiste najmanje jednom godišnje, a ako se za ogrev koristi ugalj i dva puta.

JKP „Naš Dom“ iz Apatina u spisku svojih komunalnih delatnosti obavlja i ove poslove. U nadležnost ove službe spada čišćenje dimnjaka u domaćinstvima, preduzećima i javnim ustanovama, a cilj dimničarske službe jeste da pored ispravnosti dimovoda obezbedi i preventivnu zaštitu života i imovine od požara a samim tim i sprečavanje zagađivanja vazduha.

– Dimnjake treba redovno čistiti, jer sa tim imate kvalitetnije grejanje i smanjenu mogućnost požara na svojim objekatima, rekao je Petar Đukić, rukovodilac radne jedinice u JKP “Naš Dom”. Prema njegovim rečima, naviku redovnog čišćenja dimnjaka u Apatinu ima veliki broj domaćinstava, pa se u toku jedne kalendarske godine očisti oko 3000 dimnjaka. Nasuprot tome, stanovnici sela nemaju naviku da zovu odžačare da im očiste dimnjake, što dovodi do zaključka da oni sami obavljaju taj posao kaže Đukić i dodaje da JKP „Naš Dom“ Apatin u selima prosečno godišnje očisti tek pedesetak dimnjaka.

– Preporuka svim korisnicima naših usluga je da dimovode očiste dva puta godišnje, jednom pre a drugi put odmah nakon grejne sezone, jer po pravilu, spaljivanje ili struganje čađi u dimovodnim objektima se vrši van grejne sezone rekao je Đukić. On je napomenuo da se čišćenje dimnjaka  obavlja po pozivu i da se spaljivanje dimovodnih objekata ne sme obavljati u toku žetve, velikih vrućina i jakog vetra.

Petar Djukic (1)

Treba napomenuti da nigde u državi ne postoji škola za dimničare, pa su stari majstori prinuđeni da se sami edukuju. U JKP „Naš dom“ rade dva dimničara Zoltan Gal i Blanuša Boro, a osnovna oprema za rad im je štoser-četka na sajli dužine od 6 do 12 metara.
Odzacari

Apatinci dimničarinu plaćaju mesečno u iznosu od 28,65 din, dok korisnici iz sela za uslugu čišćenja dimnjaka teba da izdvoje 334,24 dinara po odžaku, plus  cenu autobuske karte do mesta u kojem se obavljaju radovi. Preduzeća i javne ustanove čišćenje plaćaju 716,21 din po dimnjaku, dok je cena spaljivanja dimnjaka 358,11 din.