JAVNI POZIV U OKVIRU PROGRAMA SARADNJE NAUKE I PRIVREDE

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Fond za inovacionu delatnost je raspisao Javni poziv za sufinansiranje u okviru Programa saradnje nauke i privrede.
U okviru ovog programa, Fond za inovacionu delatnost dodeljuje sufinansiranje u iznosu do 300,000.00 evra za razvojne projekte u trajanju od 12 meseci do 24 meseca, čime se pokriva najviše 70% ukupno dozvoljenih projektnih troškova. Obavezno sufinansiranje od strane korisnika iznosi najmanje 30% ukupnog budžeta projekta i mora se obezbediti u novcu, u kvartalnim ratama.

Sve pojedinosti vezane za Program saradnje nauke i privrede, uključujući detaljne kriterijume podobnosti podnosioca prijave, mogu se naći u Priručniku Programa.

Da biste se prijavili za Program saradnje nauke i privrede, molimo Vas da se registrujete na internet Portalu Fonda za inovacionu delatnost
.
Ukoliko imate pitanja vezana za Program saradnje nauke i privrede i njegove pojedinosti, kontaktirajte nas putem e-maila na cgs@inovacionifond.rs.

Javni poziv za dostavljanje prijava za ovaj program otvoren je od 21. juna do 23. septembra 2016. u 17 sati.

Finansiranje za ovaj program obezbedila je Evropska unija, u iznosu od 2.4 miliona eura i Republika Srbija, u iznosu od milion eura.