ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОТВОРЕН ДО 17. МАРТА

APATIN OSTALI SPORTOVI SPORT VESTI

Управни одбор Спортског савеза општине Апатин је расписао јавни конкурс за категоризацију спортских организација, а у циљу доделе средстава за суфинансирање трошкошкова из буџета општине Апатин за 2021. годину, за шта је из општинске касе издвојено 10 милиона динара.

На основу права на категоризацију, спортске организације стичу право финансирања из буџета општине Апатин, намењеног за редовне програме финансирања – дотација, уз услов да испуне прописане критеријуме. Спортске организације ако не желе нису у обавези да буду категорисане, али су дужне да предају образац А-0, план и програм рада. Важност плана и програма оцењује комисија и даје предлоге финансирања као посебан програм. Они клубови који не предају овај образац, не могу бити финансирани.

Категоризација се изражава у бодовима. Укупан број бодова које добијају спортске организације се деле са износом одобрених средстава или планираних буџетских средстава за дотације и добија се вредност једног бода, који се множи са бројем добијених бодова и та средства се одобравају спортској организацији.

По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање трошкова спортских организација из буџета општине Апатин за 2021. годину, спортске организације чланови Спортског савеза општине Апатин подносе пријаву уз коју прилажу: копију решења о упису у регистар, копију чланства у гранском савезу, копију одлуке о лицу за заступање, копију решења о текућем рачуну и овлашћеним лицима за потписивање финансијских докумената и доказ да рачун није блокиран у току конкурисања.

На предлог комисије за категоризацију спортских организација, одлуку о категоризацији доноси Општинско веће општине Апатин и та одлука је коначна и извршна.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА А У ЦИЉУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АПАТИН, адреса је Светог Саве 4 Апатин. Документација се може доставити поштом, или лично у канцеларији Генералног секретара Спортског савеза општине Аптин.

Рок за подношење пријава је 17. март 2021. године до 14 часова.

Конкурсна документација доступна је ОВДЕ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.