EVROPSKE PARE ZA BEZDANSKU PREVODNICU

DRUŠTVO SRBIJA VESTI

“Vode Vojvodine“ u saradnji sa mađarskom direkcijom za vode i Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, podnelo je prijavu za projekat „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan“, a budžet kojim raspolaže srpska strana projekta je gotovo 3,5 miliona evra.

Radovi bi trebalo da počnu naredne godine, a  posao će biti okončan za tri godine. Planirani radovi na prevodnici Bezdan biće u funkciji njenog ponovnog osposobljavanja, kao jednog od ključnih objekata za plovni put Vrbas – Bezdan i njene značajne uloge u odbrani od visokih vodostaja reke Dunav. Inače, prevodnica Bezdan nije u funkciji više od četvrt veka. Skladište na Šebešfoku biće nadograđeno u cilju izgradnje novog komandno-kontrolnog centra, a nakon završetka radova u planu je nabavka jedne plovne kosačice za potrebe košenja korenske ili plutajuće vegetacije u kanalu Baja – Bezdan. Na obe lokacije u predviđenom periodu biće rekonstruisani i sanirani građevinski deo, hidromašinska oprema i postojeće električne instalacije.

Radovi na sanaciji ustave i prevodnice Šebešfok, dovešće do boljeg protoka Bajskog kanala, unaprediće rad sistema za odvodnjavanje, a kako je kanal Baja – Bezdan proglašen zaštićenim područjem prve kategorije, u Gornjem ponunavlju poboljšaće se i turistička ponuda na kanalu.

Projekat je deo Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i od strateške je važnosti za pogranični region između ove dve države. Cilj projekta je unapređenje funkcionalnosti samog kanala, a finansijer radova je EU.