DISTRIBUCIJA TESTOVA ZA MALU MATURU DO ŠKOLSKIH UPRAVA POČELA JE DANAS

APATIN DRUŠTVO VESTI

Za upis u srednje škole mali maturanti će sutra polagati test iz srpskog jezika, dan kasnije će rešavati zadatke iz matematike dok će u petak pisano odgovarati na kombinovana pitanja iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije.

Kombinovani test uveden je u malu maturu pre dve godine.

Distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima počinje danas, a preduzete su opsežne bezbednosne mere kako se ne bi desilo da testovi odu u javnost pre zakazane male mature.

Transport testova od Zavoda za izradu novčanica, gde je štampan materijal, do školskih uprava nadziraće policija, dok je poslove unutar same štamparije nadzirala BIA.

Kako je ranije pojasnila pomoćnica ministra prosvete i predsednica ovogodišnje upisne komisije Snežana Marković BIA inače nadzire Zavod za izradu novčanica i sve što se u njihovoj štampariji dešava.

“Policija prati prevoz testova od štamparije do školskih uprava, da ne bi promenili planiranu trasu puta”, rekla je ona.

Testove za malu maturu radili su stručnjaci Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i oni kažu da su Centar za ispite i štamparija tog Zavoda u “posebnom bezbednosnom režimu” i da nijedan papir iz te zone ne sme da se iznese, niti da se šalju mejlovi.

U Zavodu se pripremaju i štampaju i testovi na jezicima manjina, a testovi iz matematike i kombinovani su istog sadržaja samo se prevode na jezik manjina.

Testovi su iz Zavoda otišli u Kovnicu novca na štampanje 2. juna.

Osmaci završni ispit polažu 15., 16. i 17. juna, od devet sati i to tako što se prvog dana polaže test iz srpskog (maternjeg) jezika, drugog matematika, a trećeg kombinovani test iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije.