CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA DVA MILIONA DINARA

APATIN EKONOMIJA VESTI

Opština Apatin raspisala je šest novih konkursa iz oblasti turizma, kulture, omladinske politike, socijalne zaštite. Prvi koji će biti zatvoren 5. maja je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Apatina u 2017. godini, a za ovaj konkurs iz budžeta opštine opredeljeno je dva miliona dinara.

Sredstva po ovom konkursu, dodeljuju se tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama koje se nalaze na teritoriji opštine Apatin za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa na teritoriji opštine.

Novac koji se dobija po datom konkursu može se utrošiti na:

1. Investicione radove na crkvenim objektima,
2. Obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duži vremenski period, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture,
3. Uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja,
4. Izgradnju i obnovu kapela na grobljima,
5. Izgradnju novih i obnovu propalih tornjeva i zvonika,
6. Restauracija i revitalizacija ikonostasa
7. Obnovu ikona,
8. Stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih objekata,
9. Obnovu krovova koji prokišnjavaju na crkvenim objektima,
10. Presecanje saniranje vlage na crkvenim zidovima,
11. Uređivanje prostora oko crkve-ozelenjavanje, izgradnja pristupnih staza i obezbeđivanje klupa za sedenje
12. Obnovu propalih ograda oko crkvenih objekata.

Više o samom konkursu i uslovima možete pronaći na www.soapatin.org