CENTAR ZA SOCIJALNI RAD APATIN: IPAK NIJE BILA PREVARA!

APATIN DRUŠTVO VESTI

Tokom 07. i 08. jula više korisnika Novčane socijalne pomoći obratilo se u Centar za socijalni rad Apatin kako bi prijavilo posetu navodno zaposlenih u Centru koji su im tražili lična dokumenta (svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi) i slikali ih sa navodima da, ukoliko ista ne daju ili naknadno dostave, neće dalje ostvarivati prava na Novčanu socijalnu pomoć.

Korisnici su bili zabrinuti zbog mogućnosti da im se uskrati socijalna pomoć, te je Centar za socijalni rad Apatin obavestio građane da informišu Policiju ukoliko im od strane nepoznatih lica budu tražena dokumenta, te im je tom prilikom i sugerisano da ne daju lične podatke.

Tokom današnjeg dana došlo se do saznanja da su bez znanja Centra, kućne posete obavljali zaposleni u Školi za osnovno obrazovanje iz Sombora. Cilj tih poseta je da se okupi grupa odraslih lica sa nezavršenom osnovnom školom i da im se omogući da besplatno završe prekinuto osnovno obrazovanje, a kasnije i obuku za jedno od jednostavnijih zanimanja.

Nakon održanog sastanka sa predstavnicima Škole, razjašnjene su nedoumice koje su za posledicu imale da se stvori zabuna među korisnicima Centra za socijalni rad, te je dogovoreno da njihovi radnici, sa vidno istaknutom legitimacijom, nastave da obaveštavaju korisnike o mogućnostima nastavka prekinutog školovanja i da slike koje su im potrebne za „Školski letopis“ kao evidenciju rada nastavnika mogu da načine isključivo uz pristanak korisnika.

Napominjemo još jednom da ova akcija, koja nije bila prijavljena Centru za socijalni rad, ni u kom smislu ne utiče na ostvarivanje prava na Novčanu socijalnu pomoć, kao ni ostala prava zagarantovana Zakonom o socijalnoj zaštiti, stoji u saopštenju Centra za socijalni rad Apatin, koje je potpisala direktorica Lenka Bojić.