BROJ KRIVČNIH DELA MANJI U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

APATIN HRONIKA VESTI

U Somboru je održana konferencija za novinare na kojoj je načelnik Policijske uprave Sombor govorio o rezultatima rada ostvarenih tokom godine.

Što se kriminala tiče, u prvih osam meseci 2016. godine, na području PU u Somboru, evidentiran je manji broj izvršenih krivičnih dela (8%), u odnosu na isti period prošle godine, sa procentom rasvetljenih krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem 59,81%.

Broj izvršenih krivičnih dela u oblasti opšteg kriminala smanjen je za 9,6% (1120).
Najbrojnija su krivična dela protiv imovine – teške krađe i krađe, broj krađa je smanjen sa 308 na 293 i teških krađa sa 334 na 290 uz veći procenat rasvetljavanja. Rasvetljene su 3 od 4 izvršene razbojničke krađe.
Broj krivičnih dela nasilje u porodici je na istom nivou kao prošle godine, a evidentiran je manji broj krivičnih dela laka (22%), odnosno teška (14%) telesna povreda.
Prijavljeno je manje izvršilaca krivičnih dela nego u 2015. godini (749 – 794).
Prema osumnjičenima je primenjeno više mera zadržavanja i policijsko hapšenje (78 – 60).
Evidentirano je manje maloletnih izvršilaca krivičnih dela, od ukupnog broja izvršilaca u 2015. godini, 10,7% su bili maloletni, a u 2016. godini, 7,87%.

Kada je u pitanju privredni kriminal, evidentirano je 91 krivično delo (84 u 2015. godini), od toga 31,8% dela sa elementom korupcije.
Takođe je evidentiran veći broj krivičnih dela zloupotreba ovlašćenja u privredi, neovlašćeno organizovanje igara na sreću i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Po pitanju javnog reda i mira, manji je broj izvršenih prekršaja, za 3,37%, a veći broj maloletnih izvršilaca, povratnika (53,49%), kao i prekršaja izvršenih u grupi.

Broj saobraćajnih nezgoda je neznatno manji nego 2015. godine (371 – 379), od toga
onih sa poginulim licima smanjen je za 25%, kao i broj poginulih lica za 16,66%.

Uručeno je oko 25.000 ličnih karata na novom obrazcu.

Što se legalizacije tiče, do 01. novembra 2016. godine, fizička i pravna lica mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi bez dokazivanja porekla oružja i municije i bez odgovornosti za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja ili da podnesu zahtev  zaregistraciju.

Lične karte na starom obrascu će važiti do 31. decembra 2016. godine.
Zakonom o ličnoj karti je propisano da se lične karte izrađuju sa rokom važenja od deset godina i da su ličnu kartu obavezni da imaju svi građani sa napunjenih 16 godina.