APATINSKE DEMOKRATE BIRALE RUKOVODSTVO

APATIN STRANAČKA HRONIKA VESTI

U nedelju, 04. decembra 2016. godine održani su izbori za predsednika i članove Opštinskog odbora Demokratske stranke Apatin. Pravo da biraju i da budu birani imali su svi članovi stranke koji člansku kartu DS-a imaju najmanje 6 meseci, imaju prebivalište na teritoriji opštine Apatin, a uslov je bio i da su platili članarinu za 2016. godinu. Za predsednika OO DS Apatin je izabran Goran Orlić, dipl.ecc.

Članovi OO DS Apatin su:

1) Dr Bodlović Čanković Ksenija – lekar specijalista
2) Bokan Danijela – maturant gimnazije
3) Bosić Rade – privatni preduzetnik
4) Vinter Robert – privatni preduzetnik
5) Gnendinger Milenko – privatni preduzetnik
6) Dragišić Svetlana – trgovac
7) Djurkov Novica – tekstilni tehničar
8) Egelić Tomislav – privatni preduzetnik
9) Žunić Pero, dipl.ing.maš. – profesor
10) Dr Jovan Zorić – lekar specijalista
11) Jakšić Igor – elektrotehničar
12) Jakšić Miodrag – gradjevinski tehničar
13) Medić Jovica, gradj.ing. – privatni preduzetnik
14) Medić Sanja – trgovac
15) Miličević Sreto – privatni preduzetnik
16) Ožegović Petar, dipl.ecc. – privatni preduzetnik
17) Poznanović Tanja – tekstilni tehničar
18) Stipin Slavko – vozač mehaničar
19) Horti Petar, maš.ing. – privatni preduzetnik
20) Hrnjak Dragan – mašinski tehničar
21) Čule Jovica – privatni preduzetnik
22) Šašić Vesna – gradjevinski tehničar
23) Šestan Danijela – tekstilni tehničar
24) Šćekić Nebojša – dipl.arhitekta

Saopštenje DS 2

Nakon izbora, održana je i konstitutivna sednica Opštinskog odbora Demokratske stranke Apatin, na kojoj su za potpredsednike izabrani dr Jovan Zorić, dr Ksenija Bodlović Čanković i Dragan Hrnjak, novi sekretar apatinskih Demokrata je Zoran Matić a predsednik izvršnog odbora Robert Vinter.

Saopštenje DS 1