16. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Predsednik opštine , dr Živorad Smiljanić zakazao je za sutra u 8 sati. 16. sednicu Opštinskog veća opštine Apatin. Na dnevnom redu od 31 tačake , članovi veća će raspravljati o utvrđivanju predoga odluke o uvođenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin po stopi od 3% za period od 01. januara 2016. godine do 31. decembra 2020. godine.

 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Razmatranje predloga Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu za period januar – jun 2015. godine,
-Utvrđivanje predloga Zaključka

3. Utvrđivanje predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin po stopi od 3% za period od 01.januara 2016.godine do 31.decembra 2020.godine,

4. Utvrđivanje predloga Odluke o raspisivanju referenduma za naseljeno mesto Apatin,

5. Utvrđivanje predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za naseljeno mesto Kupusina po stopi od 2% za period od 01.januara 2016.godine do 31.decembra 2020.godine,

6. Utvrđivanje predloga Odluke o raspisivanju referenduma za naseljeno mesto Kupusina,

7. Utvrđivanje predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za naseljeno mesto Svilojevo po stopi od 3% za period od 01.januara 2016.godine do 31.decembra 2020.godine,

8. Utvrđivanje predloga Odluke o raspisivanju referenduma za naseljeno mesto Svilojevo,

9. Utvrđivanje predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za naseljeno mesto Prigrevica po stopi od 3% za period od 01.aprila 2016.godine do 31.marta 2021.godine,

10. Utvrđivanje predloga Odluke o raspisivanju referenduma za naseljeno mesto Prigrevica,

11. Utvrđivanje predloga Odluke o davanju saglasnosti na tekst Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Apatin i Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

12. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije „Apatin“,

13. Razmatranje Odluke o izmeni Statuta Turističke organizacije „Apatin“,
-utvrđivanje predloga Zaključka

14. Razmatranje izmena Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta Turističke organizacije „Apatin“,
– utvrđivanje predloga Zaključka

15. Razmatranje Aneksa Ugovora o osnivanju DOO za upravljanje slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu,
– utvrđivanje predloga Odluke

16. Razmatranje Sporazuma o bližem uređenju poslovanja ogranka Odžaci, osnovanog u DOO za upravljanje slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu,
– utvrđivanje predloga Odluke

17. Razmatranje Prve izmene Programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2015.godinu
– utvrđivanje predloga Zaključka

18. Razmatranje Prve izmene Programa poslovanja JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“Apatin za 2015.godinu
– utvrđivanje predloga Zaključka

19. Razmatranje Treće izmene Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju Apatin za 2015.godinu
– Utvrđivanje predloga Zaključka

20. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora,

21. Predlog Rešenja o izmenama Rešenja o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin,

22. Predlog Rešenja o odobravanju korišćenja sredstava tekuće budžetske rezerve OŠ „Žarko Zrenjanin“ Apatin,

23. Predlog Rešenja o odobravanju korišćenja sredstava tekuće budžetske rezerve Gimnaziji „Nikola Tesla“ iz Apatina,

24. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti da opština Apatin snosi troškove nagrade za pobednike Projekta „Aktivan raspust- Upoznajmo i sačuvajmo Gornje Podunavlje“ Gimnaziji „Nikola Tesla“ iz Apatina,

25. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti da opština Apatin snosi troškove boravka ekipe emisije „Fazoni i fore“ u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Junaković“ Apatin,

26. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti da opština Apatin snosi troškove organizacije odbojkaškog turnira „Beach volley prvenstvo Srbije 2015“

27. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti da opština Apatin snosi troškove održavanja muzičkog programa za mlade, u Apatinu dana 17.septembra 2015.godine,

28. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Knežević Borisu iz Prigrevice,

29. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Orelj Branislavu iz Apatina,

30. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Terecki Gordani iz Apatina,

31. Razno