14 SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE APATIN

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Četrnaesta sednica Saveta apatinske Mesne zajednice održaće se u petak 13. februara, u prostorijama Mesne zajednice sa početkom u 13 časova.
Na dnevnom redu će se razmatrati odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i zamenika predsednika Saveta Mesne Zajednice Apatin, predlog plana nabavki MZ Apatin za 2015 godinu , zahtev preduzeća Hladnjača „Apatin“ d.o.o za sanaciju štete nastale po osnovu havarije industrijskog voda fekalne kanalizacije i predlog odluke o pristupanju izradi dopune Projekta fekalne kanalizacije RTC-u, Slobodnoj zoni i Luci „Apatin“ koji je 2007 godine izradio „Novihidroprojekat“ d.o.o Beograd. Pred savetom će se naći zahtev preduzeća „Novihidroprojekat“ d.o.o Beograd za prenosom sredstava radi pristupanja izradi dopune Projekta fekalne kanalizacije u RTC-u, Slobodnoj zoni i Luci „Apatin“ , zahtev građevinskog preduzeća „Graditelj NS“ d.o.o Novi Sad za produženje roka izvođenja radova na zameni azbestcementnih cevi na distributivnoj mreži vodovoda u Apatinu a razmatraće se i razni zahtevi udruženja i građana.