ŽENE U VOJVODINI SVE ČEŠĆE META NASILNIKA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Nasilje nad ženama u zabrinjavajućem je porastu na teritoriji Vojvodine gde je policija dobila skoro duplo više poziva u pomoć nego ranijih godina. Po podacima Pokrajinskog omudsmana, samo prošle godine policija je dobila skoro 8200 poziva u pomoć zbog nasilja u porodici, gde su 80 odsto slučajeva žrtve bile žene.

Ova brojka inače se kretala od 4000 do 5000 poziva.

Policija u Vojvodini evidentirala je u prošloj godini 3000 žena žrtava nasilja i 900 muškaraca, većinom maloletnika. Broj žena žrtava porastao je za čak 72 odsto, a broj muškaraca više nego duplo.

Domovi zdravlja zabeležili su da je pretučeno čak i devet trudica te tri žene sa invaliditetom!

Ono što posebno zabrinjava u izveštaju je duplo veći broj prijava gde su supružnici ženama pretili ili koristili oružje, a takvih je bilo čak 56. Policija je podnela 1500 krivičnih prijava protiv nasilnika što je 150 više nego ranije. Ono što je i dalje ostalo nažalost isto je da je policija nakon prijava u čak 80 odsto slučajeva izricala samo upozorenja.

Koliko su žrtve nezaštićene i prepuštene sebi govori i podatak iz sudova gde u 80 slučajeva postupak pokreću one same, a ne državni organi. Porazavajuća je i brojka da je u 2015. godini u Vojvodini izrečeno samo 10 mera bezbednosti radi zaštite nasilja u porodici.

Da podsetimo.

Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu 0800 10 10 10 za pomoć ženama u situaciji nasilja. SOS telefon je dostupan svakog radnog dana od 10 do 20 sati. Poziv na ovaj broj je besplatan i sa fiksnog i sa mobilnog telefona.

  • Ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja
  • Ženama koje su izašle iz situacije nasilja ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći
  • Deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja