ZAVRŠEN PRVI KRUG LICITACIJE ZEMLJIŠTA

APATIN EKONOMIJA VESTI

Od 4.483 hektara u četiri katastarske opštine na području apatinske opštine u 168 javnih nadmetanja u zakup je dato 3.499 hektara, 1.846 je dato prethodno po pravu prečeg zakupa a nakon prvog kruga nadmetanja bez zakupa je 980 hektara. Po oglasu koji je objavljen 16. oktobra u prvom krugu pravo na javnim licitacijama imala su fizička i pravna lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije katastarske opštine u kojoj se nalazi zemljište koje se daje u zakup, a limit po učesniku bilo je 100 hektara.
Komisiji za sprovođenje javnih nadmetanja pristigle su 302 ponude za 110 nadmetanja a to znači da za 58 nije bilo zaintersovanih.
Od zakupa poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu u budžet Republike biće uplaćeno 76.610.000 a od toga u opštinski budžet 40 odsto, odnosno 30.644.000 dinara

Odluku o drugom krugu javnog nadmetanja doneće ministarstvo poljoprivrede, a saglasnost se može dobiti tek nakon potpisivanja ugovora sa zakupcima iz prvog kruga. U najboljem slučaju licitacija bi mogla da se zakaže krajem januara naredne godine a to je vreme kada se izrađuje godišnji program zaštite i uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u držanoj svojini za 2016. godinu. Ukoliko se u potpunosti ispoštuje procedura za sprovođenje drugog kruga nema vremena i zemlja će ostati u parlogu.

Predsednik opštine dr Živorad Smiljanić ocenio je da je bitno da se što pre sprovede i drugi krug javnih nadmetanja kako bi se i preostalih 980 hektara dalo u zakup pa će opština zatražiti od minsitarstva poljoprivrede da se postupak sprovede po skraćenoj proceduri kako bi se posao završio do kraja ove godine.

Licitacija državnog zemljišta ,Apatin 2015