USVOJENI AKTI PO HITNOM POSTUPKU

APATIN POLITIKA VESTI

Odbornici Skupštine opštine su na današnjoj sednici po hitnom postupku usvojili pravna akta za čije donošenje je utvrđen rok do kraja januara.Ove akte razmatralo je i Opštinsko veće a deo koji je bio na sednici Opštinskog veća prema Statutu nisu razmatrani na sednici opštine jer je za njhovo donošenje nadležno veće.Usvajanjem pomenutih akata utvrđen je maksimalan broj zaposlenih u Centru za socijalni rad, Opštinskom kulturnom  centru, Narodnoj biblioteci „Miodrag Borisavljević“, Ustanovi za stručno ospoboljavanje odraslih i u mesnim zajednicama Apatin i Svilojevo.

Prema novoj sistematizacijui u Centru za socijalni rad je petoro stalno zaposlenih koji omogućavaju ostvarivanje prava građanima koji su u socijalnoj potrebi i ti radnici se finansiraju iz opštinskog budžeta.Svi ostali će biti zaposleni na određeno vreme , odnosno onoliko koliko ti predviđa program i za koje će Centar aplicirati. Stoga je u okviru Centra za socijalni rad predviđena i promena u organizaciji, odnosno predviđene su dve organizacione celine.U opštinskom kulturnom centru predviđeno je deset zaposlenih na neodređeno vreme kao i u Narodnboj biblioteci.

-Ova sistematizacija je u suprotnosti sa ostalim zakonskim aktima koji tretiraju oblast bibliotekarstva, ali s obzirom na obavezu da se smanji broj zaposlenih morali smo da odustanema od nekih radnih mesta kako ne bi premašili maksimalan broj zaposlenih – rekla je direktorica Narodne biblioteke Branka Vejin.

U mesnoj zajednici Apatin umesto dosadašnjih šest  predviđeno je samo četvoro zaposlenih na neodređeno vreme što znači da će dvoje zaposlenih biti proglašeno tehnološkim viškom.U mesnoj zajednici Svilojevo i u Ustanovi za stručno osposobljavanje odraslih predviđeno je po dvoje zaposlenih koliko je i trenutno na platnom spisku.

Odbornici su na današnjoj sednici doneli i odluku o taksi prevozu putnika na području apatinske opštine a ona je uslovljena Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i koji predviđa da lokalna samouprava uređuje i obezbeđuje način obavljanja auto-taksi prevoza i propisuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza.Ovom odlukom definisano je ko i kako može da obavlja uslugu taksi službe, koje uslove mora da ispuni prevoznik ali i vozilo koje koristi u obavljanju taksi službe, o načinu obeležavanja vozila i ostalo što je u nadležnosti lokalne samouprave.

30 sednica skupštine opštine Apatin 29.01.2016 30 sednica skupštine opštine Apatin 29.01.2016