U UTORAK 19. SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

U utorak 1. decembra 2015. godine sa početkom od 12 sati u Mesnoj zajednici Apatin održaće se 19. sednica Saveta mesne zajednice Apatin.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 18. sednice Saveta MZ Apatin.
2. Informacije o ostvarenim rezultatima referenduma za uvođenje novog mesnog samodoprinosa.
3. Informacije o toku izvođenja radova na zameni azbestnih cevi na distributivnoj mreži vodovoda u Apatinu sa presekom finansijskog stanja.
4. Informacija o završetku ugovorenih radova na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji pešačko-biciklističke staze u neposrednoj blizini turističke destinacije banje Junaković.
5. Razmatranje raznih zahteva udruženja i građana.
6. Tekuća pitanja.